Mats Bergström Performance Editions

Mats Bergström

består av verk av de stora kompositörerna, arrangerade för gitarr i kombination med röst, flöjt och/eller stråkinstrument. Med få undantag har dessa arrangemang prövats och använts vid såväl konserter som inspelningssessioner. Serien är främst avsedd för professionella musiker och för musikstudenter på avancerad nivå. Varje utgåva är försedd med fingersättning för gitarren och en redaktörsnotis som innehåller en kort historisk bakgrund till det aktuella verket utöver information om källmaterial.
Läs mer om gitarristen Mats Bergström.

Foto: Per-Erik Adamsson