Om förlaget

Gehrmans Musikförlag är ett av de ledande musikförlagen i Norden. Förlaget grundades år 1893 av den då drygt tjugoårige Carl Gehrman och sysslade i huvudsak med för den tiden populära genrer som salongsmusik, schlager och körmusik.

1930 köptes Carl Gehrmans Musikförlag av Inge och Einar Rosenborg. Man arbetade fortfarande med populärmusik men nu fick också orkestermusiken en central plats i verksamheten. Under 30- och 40-talen knöts en rad av våra största tonsättare till förlaget, som t.ex. Lars-Erik Larsson, Hugo Alfvén och Dag Wirén, och med dessa tonsättare verk som idag räknas till klassikerna i den svenska orkesterrepertoaren - exempelvis Larssons Förklädd gud och Pastoralsvit, Alfvéns Gustaf II Adolfssvit  och Wiréns Serenad för stråkorkester.

Körmusiken fanns också med som en viktig del i förlagets repertoar med bl a Alfvéns arrangemang av svenska folkvisor, Wilhelm Stenhammars Tre körvisor och Wilhelm Peterson-Bergers Våren kom en Valborgsnatt, som alla tillhör de mest älskade och framförda körstyckena i Sverige.
 
1950 bildade makarna Rosenborg en stiftelse för att trygga förlagets framtid, och Gehrmans har också klarat sig från de försäljningar/uppköp som drabbat så många andra musikförlag. Stiftelsen är förlagets huvudägare och har till uppgift att genom förlaget främja värdefull svensk musik samt att på annat sätt stödja svenskt musikliv genom bidrag och stipendier.
 
Under 50-talet påbörjades en betydande utgivning av musikpedagogiskt material med Carl-Bertil Agnestig som det stora namnet samtidigt som satsningen på kör-, kammar- och orkestermusik fortsatte. Satsningen på dessa områden har sedan fortgått genom åren och Gehrmans representerar idag många av landets främsta tonsättare och musikpedagoger.
 
Förutom ovannämnda tonsättare innehåller vår katalog idag bl a verk av Erland von Koch, Daniel Börtz, Rolf Martinsson, Hans Eklund, Fredrik Högberg, Maurice Karkoff, Thomas Jennefelt, Nils Lindberg, Karin Rehnqvist, Benjamin Staern och Marie Samuelsson.

Nya tider

I juli 1999 genomfördes en fusion av Gehrmans och Sveriges Körförbunds Förlags verksamheter och kataloger, vilket innebar att två av de viktigaste körkatalogerna i Sverige samlades under samma tak. I Sveriges Körförbunds förlagskatalog återfinns musik från Ivar Widéen, Otto Olsson och Gottfrid Berg till modernare tongångar av Bengt Hallberg och Georg Riedel.

Utgivningen av pedagogiskt material är fortfarande en av Gehrmans profilerande nischer. Undervisningsmaterialet följer tidens strömningar – Åse Söderqvist-Sperings samlingar och pedagogiska metoder för piano har haft stor inverkan på musikundervisningen i landet.
 
En ytterligare utvidgning av förlagets katalog skedde hösten 2007 då Gehrmans förvärvade Warner/Chappell Music Scandinavias orkester-, kammar- och körmusikkataloger, inklusive Nordiska Musikförlagets repertoar med verk av bl a Allan Pettersson, Eduard Tubin, Ingvar Lidholm, Sven-David Sandström och Anders Eliasson. Den finska delen av Warnerkatalogen (Warner/Chappell Music Finland, Edition Fazer) förvärvades samtidigt av Gehrmans finska dotterbolag Fennica Gehrman OY, som också förlägger nya verk av de ledande finska tonsättarna.
 
I och med dessa förändringar har Gehrmans blivit ett av de ledande musikförlagen i Norden.

Styrelsen i Gehrmans Musikförlag AB består av

Ordförande Mats Bernerstedt, konsult, Uppsala
Ordinarie ledarmöter

Joe Lindström, arkitekt, Stockholm

Karin Rosenborg, barnläkare, Stockholm

Kerstin Mangert Sturk, konsult, Stockholm

John-Eric Westö, Fennica Gehrman OY AB, Finland

Suppleanter

Petter Ekberg, körledare, Göteborg

Revisor Josefin Fors, Grant Thornton


Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik

I slutet av 1920-talet hade Carl Gehrman trappat ner på nyutgivningen. Gehrmans Musikförlag såldes år 1930 till makarna Rosenborg som senare inrättade en stiftelse vilken än idag är förlagets huvudägare. Stiftelsen delar även ut stipendier