Gehrmans 125-årsjubileum 2018

2018 fyllde Gehrmans Musikförlag 125 år.
Det firade vi med en rad spännande projekt och aktiviteter med stöd från Rosenborg Gehrmans stiftelse för svensk musik, som sedan 1950 är Gehrmans huvudägare.

Gehrmans var under jubileumsåret 2018 stolta ambassadörer för  Coral Guardians, som i sitt arbete kombinerar musik och vetenskap, i syfte att öka medvetenheten om världens korallrev. 

I projektet svenskkörmusik/#swedishchoralmusic samarbetade vi med Mikaeli kammarkör och dirigenten Anders Eby, som spelade in tolv korta filmer med  körstycken från perioden 1893-2018. Filmerna släpptes, en i taget, den sista söndagen i varje månad i sociala medier.
Projektet mynnade ut i en Jubileumskonsert i Eric Ericsonhallen, som sammanföll med firandet av Eric Ericsons 100-årsdag den 26 oktober.

Ann-Sofi Söderqvist fick i uppdrag att komponera ett jubileumsverk för orkester som uruppfördes av O/Modernt Chamber Orchestra under ledning av Hugo Ticciati vid en Konsert på Musikaliska i Stockholm den 11 november.

Mer information om de olika aktiviteterna hittar du under länkarna till vänster.