Om stiftelsen

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik (idag Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik) grundades 1950 genom donation av musikförläggaren Einar Rosenborg och hans maka fru Inge Bahnson-Rosenborg. Stiftelsen har som sin främsta uppgift att genom Gehrmans Musikförlag AB (i vilket stiftelsen är huvudägare) främja utgivningen och spridningen av värdefull svensk musik. Stiftelsen stöder musiklivet även genom att dela ut stipendier m.m.

I slutet av 1920-talet hade Carl Gehrman trappat ner på nyutgivningen. Efter 37 år som ägare av Carl Gehrmans Musikförlag sålde han 1930 förlaget till makarna Inge och Einar Rosenborg. Einar Rosenborg hade bakom sig en verksamhet som journalist, folkbildare och liberal idédebattör. Under hans tid fick verksamheten fart på nytt, bland annat knöts Lars-Erik Larsson och flera andra av tidens främsta kompositörer till förlaget.

1950 grundade makarna Rosenborg Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik. Stiftelsen har som sin främsta uppgift att vara en långsiktig stabil huvudägare till Gehrmans Musikförlag.

Stiftelsen skall vidare använda avkastningen av verksamheten till stipendier till svenska tonsättare, musiker och musikstuderande och andra kulturellt angelägna mottagare inom svenskt musikliv. Sedan 1952 har runt 200 mottagare fått stipendier till ett sammanlagt värde i dagens penningvärde av över ca åtta miljoner kronor. Den första mottagaren av Rosenborg Gehrmans-stipendiet var tonsättaren Allan Pettersson.

Stiftelsen har till uppgift att genom Gehrmans Musikförlag AB (i vilket stiftelsen har 80% av aktierna) främja utgivningen av värdefull svensk musik. Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål vidare att använda avkastningen av dess tillgångar till

  • stipendier och understöd åt svenska tonsättare, musiker och sångare liksom studerande, som befinner sig på professionell nivå inom dessa områden,
  • understöd i enstaka fall åt person, sysselsatt med betydelsefullare musikvetenskapligt eller musikpedagogiskt arbete,
  • bidrag till utgivning, spridning eller uppförande av kulturellt värdefullt musikaliskt verk,
  • bidrag till person, institution eller organisation för verksamhet, som syftar till uppförande av kulturellt värdefulla musikaliska verk eller för kulturellt värdefull musikhistorisk eller musikpedagogisk verksamhet.

Läs mer om stiftelsens stipendier »