Organum sacrum

Gemensamt register för koralerna och preludierna i alla delar av Organum sacrum.

Det går även bra att ladda ner sammanställningarna för koralsatser respektive preludier i pdf-format.

Hoppa till Preludier.

Koralsatser

 • 1:5,7 (Andersson) – del 10
 • 2:2 (Coleman) – del 1
 • 2:3,4 (Rawsthorne) – del 12
 • 2:3,4 (Rawsthorne) – del 13
 • 2:3 (Coleman) – del 1
 • 2:4 (Coleman) – del 1
 • 2:4 (Sumsion) – del 1
 • 2:4 (Oxley) – del 1
 • 2 – Se även nr 168, 427
 • 3:4 (Thiman) – del 1
 • 4:3 (Sixten) – del 14
 • 5:2,3 (Rawsthorne) – del 12
 • 6:2,4 (Sixten) – del 14
 • 8:3 (Zethelius) – del 5
 • 8 – Se även nr 149
 • 11:6 (Sixten) – del 20
 • 15:3 (Coleman) – del 1
 • 15:4 (Coleman) – del 1
 • 15:4 (Bairstow) – del 1
 • 15:3,4 (Rawsthorne) – del 12
 • 17:3 (Warren) – del 12
 • 17:3 (Warren) – del 13
 • 19:3,4 (Zethelius) – del 11
 • 20:3 (Sixten) – del 14
 • 20:3 (Sixten) – del 15
 • 22:2-4 (Zethelius) – del 7
 • 22:3,5 (Oxley) – del 1
 • 22 – Se även nr 245
 • 23:3 (Coleman) – del 1
 • 23:4,6 (Coleman) – del 1
 • 23:5,7 (Coleman) – del 1
 • 23:7 (Flemming) – del 1
 • 23:5,7 (Rawsthorne) – del 12
 • 23 – Se även nr 332
 • 24:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 24:5,7 (Zethelius) – del 7
 • 24:6,9 (Routley) – del 1
 • 24:9 (Zethelius) – del 7
 • 26:5 (Zethelius) – del 2
 • 26 – Se även nr 56, 216, 420
 • 28:3,4 (Sixten) – del 19
 • 31:3,5 (Oxley) – del 1
 • 31:5 (Oxley) – del 1
 • 31:5 (Oxley) – del 16
 • 31:3,5 (Nixon) – del 12
 • 31:3,5 (Nixon) – del 13
 • 31:3,5 (Rawsthorne) – del 12
 • 31:3,5 (Rawsthorne) – del 13
 • 34:4 (Zethelius) – del 2
 • 34:4 (Zethelius) – del 16
 • 34:6 (Sixten) – del 20
 • 34:6 (Sixten) – del 20
 • 34 – Se även nr 215, 348, 378
 • 35:3 (Sixten) – del 19
 • 35 – Se även nr 167
 • 36:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 36 – Se även nr 150, 350, 468
 • 37:1-4 (Göransson) – del 3
 • 37:1-4 (Gullichsen) – del 4
 • 37:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 37:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 37:3,4 (Roe) – del 12
 • 37:3,4 (Roe) – del 13
 • 38:3,5 (Andersson) – del 10
 • 38:3,5 (Andersson) – del 16
 • 39:1-3 (Nordqvist) – del 4
 • 39:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 40:3,5 (Zethelius) – del 11
 • 40:4,6 (Sixten) – del 14
 • 43:3 (Sixten) – del 20
 • 44:3 (Coleman) – del 1
 • 44:4 (Coleman) – del 1
 • 44:5 (Coleman) – del 1
 • 44:3,5 (Oxley) – del 1
 • 44:3,5 (Oxley) – del 16
 • 44:5 (Thiman) – del 1
 • 44:3,5 (Zethelius) – del 11
 • 44:3,5 (Moore) – del 12
 • 44:3,5 (Moore) – del 13
 • 45:2 (Zethelius) – del 2
 • 45:3 (Zethelius) – del 2
 • 45:3 (Sixten) – del 19
 • 56:6 (Zethelius) – del 2
 • 56 – Se även nr 26, 216, 420
 • 57:3,5 (Rawsthorne) – del 12
 • 57:3,5 (Rawsthorne) – del 13
 • 58:3 (Sixten) – del 20
 • 61 (Sixten) – del 19
 • 61 (Sixten) – del 19
 • 63:3,5,7,10,12 (Zethelius) – del 7
 • 63 – Se även nr 176
 • 65:3 (Zethelius) – del 5
 • 65 – Se även nr 277
 • 67:3,5 (Sixten) – del 20
 • 71 – Se nr 162, 199, 324
 • 73 (Sixten) – del 20
 • 75:3 (Sixten) – del 20
 • 76:3 (Sixten) – del 20
 • 76:3 (Sixten) – del 20
 • 77:2,4 (Zethelius) – del 2
 • 77:5 (Sixten) – del 20
 • 77 – Se även nr 194, 370, 488, 582
 • 79:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 79:3,5 (Zethelius) – del 16
 • 79 (Sixten) – del 20
 • 79 (Sixten) – del 20
 • 84 (Sixten) – del 20
 • 84 – Se även nr 177, 238a
 • 86:3,5 (Sixten) – del 14
 • 88:4 (Sjöblom) – del 1
 • 88:4 (Sjöblom) – del 1
 • 88 – Se även nr 195
 • 91 – Se nr 157
 • 92:2 (Sixten) – del 14
 • 92:2 (Sixten) – del 15
 • 96:2,4 (Sixten) – del 14
 • 98 – Se nr 22, 245
 • 100 – Se nr 286, 321, 547
 • 102:3 (Zethelius) – del 11
 • 104:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 104:4,6,7 (Zethelius) – del 2
 • 104:3,5,7 (Sixten) – del 20
 • 104 – Se även nr 404, 545
 • 106:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 106:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 106 – Se även nr 125
 • 108:3,4 (Sixten) – del 19
 • 111:3,4 (Zethelius) – del 11
 • 111:3,4 (Zethelius) – del 16
 • 113:3,4 (Andersson) – del 10
 • 113:3,4 (Andersson) – del 16
 • 113:3,4 (Zethelius) – del 11
 • 113:3,4 (Zethelius) – del 16
 • 114:2,3 (Rawsthorne) – del 12
 • 114:2,3 (Rawsthorne) – del 13
 • 115:2 (Zethelius) – del 7
 • 115:2,3 (Rawsthorne) – del 12
 • 115:2,3 (Rawsthorne) – del 13
 • 116:3,4 (Sixten) – del 19
 • 117 – Se nr 106, 125
 • 119:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 119:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 119 – Se även nr 498
 • 120 – Se nr 106, 125
 • 121:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 122:1-5 (Monk) – del 1
 • 122:4 (Willcocks) – del 1
 • 122:4 (Willcocks) – del 1
 • 122:4,5 (Nicholson) – del 1
 • 122:5 (Willcocks) – del 1
 • 122:5 (Willcocks) – del 1
 • 123:3 (Thiman) – del 1
 • 123:3 (Thiman) – del 16
 • 123:3 (Rawsthorne) – del 12
 • 125:3,5,7 (Zethelius) – del 7
 • 125:3,5,7 (Zethelius) – del 16
 • 125 – Se även nr 106
 • 126:2 (Zethelius) – del 11
 • 128:6 (Willcocks) – del 1
 • 128:4,6 (Rawsthorne) – del 12
 • 129:6 (Willcocks) – del 1
 • 129:4,6 (Rawsthorne) – del 12
 • 130:3,5,7 (Zethelius) – del 11
 • 130:3,5,7 (Zethelius) – del 16
 • 135:2,4 (Gullichsen) – del 4
 • 135:4 (Zethelius) – del 5
 • 135:4 (Zethelius) – del 5
 • 137:3,5,6 (Zethelius) – del 11
 • 140:3,4 (Fridén) – del 18
 • 140:3,4 (Fridén) – del 18
 • 142:2-5 (Göransson/Zeth.) – del 7
 • 142:4 (Andersson) – del 10
 • 144:2,4,6 (Zethelius) – del 7
 • 144:3,5 (Jones) – del 12
 • 147:4 (Sixten) – del 20
 • 147:4 (Sixten) – del 20
 • 149:5 (Zethelius) – del 5
 • 149 (Sixten) – del 20
 • 149 – Se även nr 8
 • 150:2,4 (Zethelius) – del 2
 • 150 – Se även nr 36, 350, 468
 • 151:4 (Flemming) – del 1
 • 151:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 151:3,4 (Setchell) – del 12
 • 151:3,4 (Rawsthorne) – del 12
 • 153:4 (Oxley) – del 1
 • 153:3,4 (Rawsthorne) – del 12
 • 154:3,4 (Sixten) – del 19
 • 157:2,4 (Zethelius) – del 7
 • 158:5,7,9 (Sixten) – del 14
 • 159:3,4,6 (Oxley) – del 1
 • 159:3,5 (Zethelius) – del 5
 • 161:4 (Zethelius) – del 11
 • 161:4 (Sixten) – del 20
 • 161:4 (Sixten) – del 20
 • 162:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 162:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 162:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 162:2,3 (Petersson) – del 16
 • 162:2,3 (Petersson) – del 16
 • 162:6 (Sixten) – del 20
 • 162:6 (Sixten) – del 20
 • 162 – Se även nr 199, 324
 • 164:2,4,5 (Zethelius) – del 7
 • 164:3,5,7 (Sixten) – del 20
 • 164 – Se även nr 495
 • 167 (Sixten) – del 19
 • 167 – Se även nr 35
 • 168:5 (Oxley) – del 1
 • 168:5 (Sumsion) – del 1
 • 168:3,5 (Rawsthorne) – del 12
 • 168:3,5 (Rawsthorne) – del 13
 • 168 – Se även nr 2, 427
 • 169b:5,7 (Zethelius) – del 11
 • 169b:5,7 (Zethelius) – del 16
 • 171b:3 (Cassler) – del 1
 • 176:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 176 – Se även nr 63
 • 177:2,4 (Zethelius) – del 7
 • 177:2,3,4 (Zethelius) – del 16
 • 177:5 (Sixten) – del 20
 • 177 – Se även nr 238a
 • 181:2 (Oxley) – del 1
 • 181:3 (Oxley) – del 1
 • 181:3 (Marsh) – del 12
 • 181:3 (Marsh) – del 13
 • 183:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 188:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 188 – Se även nr 451, 508
 • 189:4,6,7 (Thiman) – del 1
 • 189:4,6,7 (Nicholson) – del 1
 • 189:5,7 (Hill) – del 12
 • 189:5,7 (Hill) – del 13
 • 190:2 (Sixten) – del 20
 • 191:4 (Thiman) – del 1
 • 191:4 (Thiman) – del 1
 • 191:4 (Harvey) – del 1
 • 191:4 (Harvey) – del 16
 • 191:3,4 (Moore) – del 12
 • 191:3,4 (Moore) – del 13
 • 194:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 194:4 (Sixten) – del 20
 • 194 – Se även nr 77, 370, 488, 582
 • 195:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 195:4,6 (Sjöblom) – del 1
 • 195:4,6 (Sjöblom) – del 1
 • 195:4,6 (Marsh) – del 12
 • 195 – Se även nr 88
 • 197:2,4 (Zethelius) – del 16
 • 197:2,4 (Zethelius) – del 16
 • 197 – Se nr 162, 199, 324
 • 198:2 (Zethelius) – del 5
 • 198:2 (Zethelius) – del 16
 • 198 – Se även nr 200, 304, 518
 • 199:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 199:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 199:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 199:3 (Petersson) – del 9
 • 199:3 (Petersson) – del 16
 • 199:3 (Petersson) – del 16
 • 199:5 (Sixten) – del 20
 • 199:5 (Sixten) – del 20
 • 199 – Se även nr 162, 324
 • 200:3,5,7 (Zethelius) – del 5
 • 200:3,5,7 (Zethelius) – del 16
 • 200 – Se även nr 198, 304, 518
 • 203 – Se nr 137
 • 204:2,4 (Sixten) – del 20
 • 204:2,4 (Sixten) – del 20
 • 210:3,4 (Fridén) – del 18
 • 210:3,4 (Fridén) – del 18
 • 215:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 215:3 (Sixten) – del 20
 • 215:3 (Sixten) – del 20
 • 215 – Se även nr 34, 348, 378
 • 216:6 (Zethelius) – del 2
 • 216 – Se även nr 26, 56, 420
 • 217:3,5 (Sixten) – del 14
 • 217:3,5 (Sixten) – del 15
 • 231:2,4 (Sixten) – del 14
 • 231:2,4 (Sixten) – del 15
 • 232:2 (Zethelius) – del 7
 • 233:4,6 (Sixten) – del 14
 • 236:2,4 (Zethelius) – del 7
 • 236:2,4 (Zethelius) – del 16
 • 236:3,5 (Sixten) – del 20
 • 238a:2 (Zethelius) – del 7
 • 238a:2 (Zethelius) – del 16
 • 238a:3 (Sixten) – del 20
 • 238a – Se även nr 177
 • 242 – Se nr 22, 245
 • 245:2-4 (Zethelius) – del 7
 • 245 – Se även nr 22
 • 246:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 246:4 (Sixten) – del 20
 • 246:4 (Sixten) – del 20
 • 247:4,7 (Zethelius) – del 5
 • 248:2,3,5 (Zethelius) – del 7
 • 248:2,3,5 (Zethelius) – del 16
 • 248:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 248:3,5 (Zethelius) – del 16
 • 248:4 (Zethelius) – del 7
 • 248:5 (Zethelius) – del 7
 • 249:3 (Sixten) – del 20
 • 256:3,4 (Fridén) – del 18
 • 256:4 (Sixten) – del 20
 • 257:3,5 (Zethelius) – del 5
 • 257:3,5 (Andersson) – del 10
 • 257 – Se även nr 516
 • 271:3,5 (Sixten) – del 20
 • 271:3,5 (Sixten) – del 20
 • 277:3 (Zethelius) – del 5
 • 277 – Se även nr 65
 • 279b – Se nr 356
 • 284:4,6 (Sixten) – del 14
 • 285:3 (Sixten) – del 20
 • 286:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 286 – Se även nr 321, 547
 • 288:3,4 (Fridén) – del 18
 • 293:3,4 (Sixten) – del 14
 • 293:3,4 (Sixten) – del 15
 • 297:2,3 (Zethelius) – del 11
 • 297:3 (Sixten) – del 20
 • 299:3 (Zethelius) – del 11
 • 300:3,5 (Sixten) – del 20
 • 303:2,4 (Sixten) – del 20
 • 304:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 304:2,3 (Zethelius) – del 16
 • 304 – Se även nr 198, 200, 518
 • 310 – Se nr 198, 200, 304, 518
 • 316:4 (Sixten) – del 20
 • 316 – Se även nr 177, 238a
 • 321:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 321 – Se även nr 286, 547
 • 324:3,5,7 (Zethelius) – del 5
 • 324:5,9 (Zethelius) – del 16
 • 324:5,9 (Zethelius) – del 16
 • 324:5,9 (Petersson) – del 16
 • 324:5,9 (Petersson) – del 16
 • 324:9 (Sixten) – del 20
 • 324:9 (Sixten) – del 20
 • 324 – Se även nr 162, 199
 • 325:3,5 (Zethelius) – del 5
 • 325 – Se även nr 639
 • 332:5 (Thiman) – del 1
 • 332:5 (Campbell) – del 1
 • 332:3,5 (Rawsthorne) – del 12
 • 332 – Se även nr 23
 • 333:2,3,4 (Fridén) – del 18
 • 338 (Sixten) – del 20
 • 340 – Se nr 88, 195
 • 348:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 348:5 (Sixten) – del 20
 • 348:5 (Sixten) – del 20
 • 348 – Se även nr 34, 215, 378
 • 349 – Se nr 102
 • 350:2,4 (Zethelius) – del 2
 • 350 – Se även nr 36, 150, 468
 • 356:2,4 (Zethelius) – del 7
 • 359:3,5,6 (Zethelius) – del 11
 • 370:3,4 (Zethelius) – del 2
 • 370:5 (Sixten) – del 20
 • 370 – Se även nr 77, 194, 488, 582
 • 374 – Se nr 157
 • 377:2,3,4 (Zethelius) – del 7
 • 377 (Sixten) – del 20
 • 378:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 378:4 (Sixten) – del 20
 • 378:4 (Sixten) – del 20
 • 378 – Se även nr 34, 215, 348
 • 393:3,5 (Zethelius) – del 11
 • 393:3,5 (Sixten) – del 14
 • 394 – Se nr 102
 • 401:2,4 (Zethelius) – del 5
 • 402 – Se nr 22, 245
 • 403:2,4 (Zethelius) – del 7
 • 404:5 (Zethelius) – del 2
 • 404:3,5 (Sixten) – del 20
 • 404 – Se även nr 104, 545
 • 407:2,3 (Zethelius) – del 5
 • 407 – Se även nr 578
 • 408 – Se nr 157
 • 416:3 (Zethelius) – del 5
 • 420:4 (Zethelius) – del 2
 • 420 – Se även nr 26, 56, 216
 • 427:3 (Oxley) – del 1
 • 427:3 (Sumsion) – del 1
 • 427 – Se även nr 2, 168
 • 451:3,4 (Zethelius) – del 5
 • 451 – Se även nr 188, 508
 • 452:5,8 (Zethelius) – del 11
 • 454 – Se nr 144
 • 468:3 (Zethelius) – del 2
 • 468 – Se även nr 36, 150, 350
 • 470:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 470:4 (Zethelius) – del 7
 • 480:2,3 (Fridén) – del 18
 • 488:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 488:4 (Sixten) – del 20
 • 488 – Se även nr 77, 194, 370, 582
 • 490 (Sixten) – del 20
 • 491:3,6 (Zethelius) – del 5
 • 495:3,5 (Zethelius) – del 7
 • 495 – Se även nr 164
 • 498:1 (Zethelius) – del 5
 • 498 – Se även nr 119
 • 499 – Se nr 359
 • 508:3,4 (Zethelius) – del 5
 • 508 – Se även nr 188, 451
 • 512:3,5,7 (Zethelius) – del 5
 • 516:3 (Zethelius) – del 5
 • 516 – Se även nr 257
 • 517:3,4 (Zethelius) – del 7
 • 517 (Sixten) – del 20
 • 518:2,4 (Zethelius) – del 5
 • 518 – Se även nr 198, 200, 304
 • 519 – Se nr 576
 • 522 – Se nr 356
 • 535:3 (Zethelius) – del 5
 • 538:3,4 (Zethelius) – del 5
 • 545:5 (Zethelius) – del 2
 • 545 (Sixten) – del 20
 • 545 – Se även nr 104, 404
 • 547:4,5 (Zethelius) – del 5
 • 547 – Se även nr 286, 321
 • 553 – Se nr 177, 238a
 • 556:3,5 (Zethelius) – del 5
 • 557:2,4 (Zethelius) – del 5
 • 563b – Se nr 356
 • 566:4,6 (Sixten) – del 14
 • 568:4 (Sixten) – del 20
 • 569 – Se nr 102
 • 573 – Se nr 232
 • 576:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 578:2 (Zethelius) – del 5
 • 578 – Se även nr 407
 • 581 – Se nr 102
 • 582:2,3 (Zethelius) – del 2
 • 582:4 (Sixten) – del 20
 • 582:4 (Sixten) – del 20
 • 582 – Se även nr 77, 194, 370, 582
 • 583b:2,3 (Zethelius) – del 7
 • 586 – Se nr 8, 149
 • 616 – Se nr 177, 238a
 • 636 – Se nr 164, 495
 • 639:3,6 (Zethelius) – del 5
 • 639 – Se även nr 325

Preludier

 • 1 (Janacek) – del 6
 • 1 (Sixten) – del 19
 • 1 (Petersson) – del 22
 • 2 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 2 (Gullichsen) – del 4
 • 2 (Petersson) – del 8
 • 2 (Andersson) – del 21
 • 3 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 3 (Petersson) – del 9
 • 4 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 4 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 4 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 4 (Petersson) – del 8
 • 5 (Zethelius) – del 2
 • 5 (Sixten) – del 14
 • 5 (Petersson) – del 9
 • 6 (Janacek) – del 6
 • 6 (Petersson) – del 9
 • 6 (Andersson) – del 10
 • 6 (Andersson) – del 17
 • 7 (Gullichsen) – del 4
 • 7 (Andersson) – del 10
 • 7 (Petersson) – del 22
 • 8 (Sixten) – del 14
 • 9 (Gullichsen) – del 4
 • 9 (Gullichsen) – del 4
 • 9 (Janacek) – del 6
 • 9 (Janacek) – del 6
 • 11 (Andersson) – del 21
 • 15 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 15 (Petersson) – del 22
 • 17 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 17 (Petersson) – del 22
 • 17 (Petersson) – del 22
 • 19 (Janacek) – del 6
 • 19 (Petersson) – del 9
 • 19 (Sixten) – del 14
 • 20 – Se nr 92
 • 22 (Janacek) – del 6
 • 22 (Zethelius) – del 11
 • 23 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 23 (Andersson) – del 21
 • 23 (Andersson) – del 21
 • 24 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 26 (Sixten) – del 14
 • 26 (Sixten) – del 14
 • 26 (Petersson) – del 22
 • 27 (Janacek) – del 6
 • 28 (Andersson) – del 21
 • 31a (Petersson) – del 8
 • 31a (Sixten) – del 14
 • 31a (Andersson) – del 21
 • 32 (Janacek) – del 6
 • 33 (Zethelius) – del 2
 • 33 (Janacek) – del 6
 • 34 (Janacek) – del 6
 • 34 (Andersson) – del 10
 • 34 (Fridén) – del 18
 • 34 (Petersson) – del 22
 • 34 (Petersson) – del 22
 • 35 (Petersson) – del 9
 • 35 (Andersson) – del 10
 • 35 (Sixten) – del 14
 • 35 (Petersson) – del 22
 • 36 (Petersson) – del 9
 • 37 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 37 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 37 (Gullichsen) – del 4
 • 37 (Janacek) – del 6
 • 37 (Zethelius) – del 7
 • 38b (Andersson) – del 10
 • 38b (Andersson) – del 17
 • 38b (Petersson) – del 22
 • 39 (Zethelius) – del 2
 • 39 (Gullichsen) – del 4
 • 39 (Sixten) – del 14
 • 39 (Sixten) – del 15
 • 40 – Se nr 6
 • 43 (Janacek) – del 6
 • 43 (Petersson) – del 8
 • 43 (Andersson) – del 10
 • 43 (Andersson) – del 10
 • 43 (Andersson) – del 17
 • 43 (Sixten) – del 19
 • 43 (Petersson) – del 22
 • 44 (Sixten) – del 14
 • 45 (Petersson) – del 9
 • 45 (Petersson) – del 17
 • 45 (Sixten) – del 14
 • 50 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 51 (Zethelius) – del 2
 • 52 – Se nr 285
 • 53 – Se nr 43
 • 54 (Andersson) – del 10
 • 54 (Petersson) – del 22
 • 55 – Se nr 334
 • 56 – Se nr 26
 • 57 (Gullichsen) – del 4
 • 57 (Gullichsen) – del 17
 • 57 (Petersson) – del 22
 • 58 – Se nr 43
 • 60 – Se nr 9
 • 61 (Fridén) – del 18
 • 61 (Fridén) – del 18
 • 62 (Sixten) – del 14
 • 63 (Petersson) – del 9
 • 63 (Petersson) – del 17
 • 63 (Zethelius) – del 11
 • 63 (Andersson) – del 21
 • 64 – Se nr 366
 • 65 – Se nr 277
 • 67 (Andersson) – del 10
 • 67 (Petersson) – del 22
 • 71 – Se nr 199
 • 73 (Petersson) – del 9
 • 73 (Andersson) – del 21
 • 73 (Andersson) – del 21
 • 75 (Andersson) – del 21
 • 76 (Andersson) – del 10
 • 76 (Andersson) – del 17
 • 76 (Andersson) – del 21
 • 76 (Andersson) – del 21
 • 76 (Petersson) – del 22
 • 76 (Petersson) – del 22
 • 77 (Janacek) – del 6
 • 77 (Janacek) – del 6
 • 79 (Janacek) – del 6
 • 79 (Zethelius) – del 7
 • 79 (Zethelius) – del 17
 • 79 (Andersson) – del 21
 • 79 (Andersson) – del 21
 • 84 – Se nr 616
 • 86 (Andersson) – del 10
 • 86 (Petersson) – del 22
 • 88 (Zethelius) – del 11
 • 89 (Sixten) – del 14
 • 90 (Petersson) – del 9
 • 91 – Se nr 157
 • 92 (Zethelius) – del 2
 • 92 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 92 (Sixten) – del 14
 • 92 (Sixten) – del 15
 • 92 (Sixten) – del 14
 • 92 (Sixten) – del 15
 • 92 (Andersson) – del 21
 • 92 (Andersson) – del 21
 • 93 – Se nr 92
 • 96 (Petersson) – del 9
 • 96 (Petersson) – del 17
 • 96 (Sixten) – del 14
 • 97 (Andersson) – del 21
 • 98 – Se nr 22
 • 102 (Andersson) – del 10
 • 102 (Andersson) – del 17
 • 103 (Petersson) – del 8
 • 103 (Andersson) – del 21
 • 103 (Andersson) – del 21
 • 103 (Andersson) – del 21
 • 103 (Andersson) – del 21
 • 104 (Zethelius) – del 5
 • 104 (Sixten) – del 14
 • 106 – Se nr 125
 • 107 (Petersson) – del 8
 • 108 (Sixten) – del 14
 • 108 (Andersson) – del 21
 • 108 (Andersson) – del 21
 • 109 (Andersson) – del 21
 • 110 – Se nr 9
 • 111 (Petersson) – del 9
 • 111 (Petersson) – del 17
 • 113 (Andersson) – del 10
 • 113 (Andersson) – del 17
 • 114 (Gullichsen) – del 4
 • 114 (Gullichsen) – del 17
 • 115 (Zethelius) – del 7
 • 115 (Zethelius) – del 17
 • 116 (Andersson) – del 21
 • 117 – Se nr 125
 • 119 (Petersson) – del 8
 • 119 (Petersson) – del 8
 • 120 – Se nr 125
 • 122 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 122 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 122 (Petersson) – del 22
 • 123 (Petersson) – del 22
 • 123 (Petersson) – del 22
 • 125 (Zethelius) – del 7
 • 125 (Zethelius) – del 17
 • 125 (Petersson) – del 8
 • 125 (Petersson) – del 17
 • 127 (Sixten) – del 14
 • 127 (Sixten) – del 15
 • 127 (Petersson) – del 22
 • 127 (Petersson) – del 22
 • 128 (Petersson) – del 22
 • 129 (Petersson) – del 22
 • 130 (Petersson) – del 9
 • 130 (Sixten) – del 14
 • 130 (Sixten) – del 15
 • 131 (Petersson) – del 8
 • 131 (Sixten) – del 14
 • 131 (Andersson) – del 21
 • 131 (Andersson) – del 21
 • 132 (Gullichsen) – del 4
 • 132 (Gullichsen) – del 4
 • 132 – Se nr 478
 • 135 (Zethelius) – del 2
 • 135 (Zethelius) – del 2
 • 135 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 135 (Petersson) – del 8
 • 135 (Andersson) – del 10
 • 136 (Sixten) – del 14
 • 136 (Sixten) – del 15
 • 136 (Andersson) – del 21
 • 136 (Andersson) – del 21
 • 137 (Janacek) – del 6
 • 137 (Sixten) – del 14
 • 137 (Sixten) – del 15
 • 137 (Petersson) – del 22
 • 138 (Janacek) – del 6
 • 138 (Petersson) – del 22
 • 140 (Zethelius) – del 7
 • 140 (Zethelius) – del 17
 • 143 – Se nr 136
 • 144 (Zethelius) – del 7
 • 144 (Petersson) – del 8
 • 144 (Andersson) – del 10
 • 146 (Zethelius) – del 5
 • 146 (Zethelius) – del 17
 • 146 (Petersson) – del 9
 • 146 (Petersson) – del 17
 • 147 (Zethelius) – del 5
 • 147 (Zethelius) – del 17
 • 147 (Zethelius) – del 17
 • 149 – Se nr 8
 • 150 – Se nr 36
 • 151 (Petersson) – del 22
 • 151 (Petersson) – del 22
 • 153 (Sixten) – del 19
 • 154 (Gullichsen) – del 4
 • 154 (Andersson) – del 21
 • 157 (Zethelius) – del 7
 • 157 (Andersson) – del 10
 • 158b (Petersson) – del 22
 • 159 (Petersson) – del 8
 • 160 – Se nr 158b
 • 161 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 161 (Petersson) – del 8
 • 161 (Petersson) – del 17
 • 162 – Se nr 199
 • 164 – Se nr 495
 • 165 (Zethelius) – del 11
 • 165 (Andersson) – del 10
 • 167 – Se nr 35
 • 168 – Se nr 2
 • 169b (Petersson) – del 9
 • 169b (Sixten) – del 14
 • 170 – Se nr 165
 • 172 (Sixten) – del 14
 • 172 (Andersson) – del 21
 • 172 (Andersson) – del 21
 • 172 (Petersson) – del 22
 • 172 (Petersson) – del 22
 • 176 – Se nr 63
 • 177 – Se nr 616
 • 178 (Sixten) – del 19
 • 178 (Sixten) – del 19
 • 180 (Andersson) – del 21
 • 181 (Sixten) – del 14
 • 181 (Sixten) – del 15
 • 181 (Fridén) – del 18
 • 183 (Janacek) – del 6
 • 183 (Petersson) – del 8
 • 183 (Petersson) – del 22
 • 189 (Andersson) – del 21
 • 189 (Andersson) – del 21
 • 190 (Petersson) – del 9
 • 190 (Sixten) – del 14
 • 191 (Andersson) – del 21
 • 191 (Andersson) – del 21
 • 191 (Andersson) – del 21
 • 194 – Se nr 77
 • 195 – Se nr 88
 • 197 – Se nr 199
 • 198 – Se nr 200
 • 199 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 199 (Gullichsen) – del 4
 • 199 (Gullichsen) – del 4
 • 199 (Gullichsen) – del 17
 • 199 (Gullichsen) – del 17
 • 199 (Janacek) – del 6
 • 199 (Janacek) – del 17
 • 199 (Janacek) – del 17
 • 199 (Petersson) – del 8
 • 199 (Andersson) – del 10
 • 199 (Andersson) – del 17
 • 199 (Andersson) – del 17
 • 199 (Andersson) – del 10
 • 199 (Andersson) – del 10
 • 200 (Zethelius) – del 7
 • 200 (Zethelius) – del 17
 • 200 (Petersson) – del 8
 • 200 (Sixten) – del 14
 • 200 (Sixten) – del 15
 • 200 (Sixten) – del 14
 • 200 (Sixten) – del 15
 • 201 (Petersson) – del 9
 • 201 (Petersson) – del 17
 • 201 (Sixten) – del 19
 • 202 (Andersson) – del 21
 • 203 – Se nr
 • 204 (Sixten) – del 14
 • 204 (Sixten) – del 15
 • 204 (Petersson) – del 22
 • 204 (Petersson) – del 22
 • 206 (Andersson) – del 21
 • 206 (Andersson) – del 21
 • 208 (Andersson) – del 10
 • 208 (Andersson) – del 17
 • 209 (Petersson) – del 9
 • 210 (Zethelius) – del 5
 • 210 (Zethelius) – del 17
 • 210 (Andersson) – del 10
 • 210 (Andersson) – del 17
 • 214b (Sixten) – del 19
 • 215 – Se nr 34
 • 216 – Se nr 26
 • 217 (Petersson) – del 9
 • 217 (Petersson) – del 17
 • 231 (Andersson) – del 10
 • 233 (Sixten) – del 14
 • 236 (Petersson) – del 9
 • 236 (Sixten) – del 14
 • 236 (Sixten) – del 15
 • 237 (Gullichsen) – del 4
 • 237 (Janacek) – del 6
 • 238a – Se nr 616
 • 238b (Petersson) – del 8
 • 241 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 241 (Sixten) – del 19
 • 242 – Se nr 22
 • 243 (Zethelius) – del 2
 • 243 (Petersson) – del 8
 • 243 (Petersson) – del 22
 • 245 – Se nr 22
 • 246 (Andersson) – del 10
 • 246 (Andersson) – del 17
 • 248 (Gullichsen) – del 4
 • 248 (Zethelius) – del 7
 • 248 (Andersson) – del 10
 • 249 (Zethelius) – del 2
 • 249 (Andersson) – del 21
 • 253 (Zethelius) – del 5
 • 253 (Sixten) – del 14
 • 253 – Se nr 366
 • 257 (Zethelius) – del 7
 • 257 (Petersson) – del 8
 • 257 (Andersson) – del 10
 • 257 (Sixten) – del 14
 • 257 (Andersson) – del 21
 • 258 – Se nr 62
 • 269 (Petersson) – del 22
 • 271 (Sixten) – del 19
 • 271 (Andersson) – del 21
 • 271 (Andersson) – del 21
 • 272 (Petersson) – del 22
 • 272 – Se nr 243
 • 274 – Se nr 241
 • 275 (Andersson) – del 21
 • 277 (Petersson) – del 9
 • 277 (Andersson) – del 10
 • 277 (Zethelius) – del 11
 • 281 – Se nr 565
 • 284 – Se nr 566
 • 285 (Zethelius) – del 11
 • 285 (Andersson) – del 21
 • 287 (Fridén) – del 18
 • 287 (Andersson) – del 21
 • 287 (Petersson) – del 22
 • 288 (Andersson) – del 10
 • 288 (Sixten) – del 14
 • 289 (Sixten) – del 19
 • 291 (Petersson) – del 9
 • 291 (Andersson) – del 10
 • 291 (Sixten) – del 19
 • 293 – Se nr 92
 • 297 (Janacek) – del 6
 • 297 (Petersson) – del 22
 • 298 (Petersson) – del 8
 • 298 (Sixten) – del 14
 • 303 (Zethelius) – del 7
 • 303 (Zethelius) – del 17
 • 303 (Petersson) – del 22
 • 304 – Se nr 200
 • 306 – Se nr 92
 • 307 – Se nr 92
 • 308 – Se nr 562
 • 310 – Se nr 200
 • 313 (Andersson) – del 10
 • 313 (Andersson) – del 17
 • 313 (Andersson) – del 17
 • 314 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 314 (Andersson) – del 21
 • 315 (Zethelius) – del 2
 • 315 (Petersson) – del 8
 • 316 – Se nr 616
 • 317 – Se nr 632
 • 319 – Se nr 132
 • 319 – Se nr 478
 • 324 – Se nr 199
 • 325 (Petersson) – del 22
 • 326 – Se nr 9
 • 328 – Se nr 6
 • 332 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 332 – Se nr 23
 • 333 (Fridén) – del 18
 • 333 (Sixten) – del 19
 • 334 (Zethelius) – del 7
 • 334 (Zethelius) – del 7
 • 336 (Janacek) – del 6
 • 338 (Sixten) – del 14
 • 340 – Se nr 88
 • 345 – Se nr 32
 • 348 – Se nr 34
 • 349 – Se nr 102
 • 350 – Se nr 36
 • 351 – Se nr 136
 • 358 (Janacek) – del 6
 • 359 (Zethelius) – del 5
 • 366 (Petersson) – del 8
 • 366 – Se nr 253
 • 367 (Fridén) – del 18
 • 367 (Sixten) – del 19
 • 367 (Andersson) – del 21
 • 369 – Se nr 5
 • 370 – Se nr 77
 • 371 – Se nr 35
 • 373 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 374 – Se nr 157
 • 375 – Se nr 146
 • 378 – Se nr 34
 • 379 (Andersson) – del 10
 • 383 (Petersson) – del 22
 • 385 – Se nr 158b
 • 391 – Se nr 158b
 • 393 (Zethelius) – del 2
 • 393 (Gullichsen) – del 4
 • 393 (Andersson) – del 21
 • 394 – Se nr 102
 • 395 (Fridén) – del 18
 • 401 (Zethelius) – del 11
 • 402 – Se nr 22
 • 404 – Se nr 104
 • 405 (Sixten) – del 19
 • 406 – Se nr 379
 • 408 – Se nr 157
 • 415 – Se nr 146
 • 419 – Se nr 35
 • 420 – Se nr 26
 • 421 – Se nr 465
 • 427 – Se nr 2
 • 430 (Janacek) – del 6
 • 433 – Se nr 131
 • 434 (Janacek) – del 6
 • 439 (Gullichsen) – del 4
 • 441 – Se nr 241
 • 442 (Petersson) – del 22
 • 443 (Sixten) – del 19
 • 444 (Andersson) – del 21
 • 448 – Se nr 241
 • 449 – Se nr 138
 • 452 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 452 (Gullichsen) – del 4
 • 454 – Se nr 144
 • 461 (Fridén) – del 18
 • 461 (Petersson) – del 22
 • 465 (Zethelius) – del 7
 • 465 (Petersson) – del 8
 • 465 (Andersson) – del 21
 • 466 – Se nr 465
 • 468 – Se nr 36
 • 474 – Se nr 465
 • 477 – Se nr 237
 • 478 (Janacek) – del 6
 • 478 (Janacek) – del 6
 • 478 – Se nr 132
 • 480 (Zethelius) – del 7
 • 481 (Sixten) – del 19
 • 481 (Petersson) – del 8
 • 483 – Se nr 35
 • 488 – Se nr 77
 • 490 (Janacek) – del 6
 • 490 (Fridén) – del 18
 • 495 (Zethelius) – del 7
 • 499 – Se nr 359
 • 515 – Se nr 132
 • 515 – Se nr 478
 • 516 – Se nr 257
 • 517 (Sixten) – del 14
 • 517 (Andersson) – del 21
 • 517 (Petersson) – del 22
 • 518 – Se nr 200
 • 525 – Se nr 5
 • 534 – Se nr 241
 • 535 – Se nr 538
 • 538 (Zethelius) – del 5
 • 545 – Se nr 104
 • 547 (Zethelius) – del 2
 • 553 – Se nr 616
 • 560 – Se nr 253
 • 560 – Se nr 366
 • 561 – Se nr 43
 • 562 (Petersson) – del 8
 • 565 (Zethelius) – del 7
 • 566 (Janacek) – del 6
 • 567 – Se nr 35
 • 568 – Se nr 43
 • 569 – Se nr 102
 • 572 (Zethelius) – del 5
 • 575 (Mörk Karlsen) – del 3
 • 580 – Se nr 9
 • 581 – Se nr 102
 • 582 – Se nr 77
 • 583b (Sixten) – del 19
 • 586 – Se nr 8
 • 588 – Se nr 253
 • 588 – Se nr 366
 • 590 (Fridén) – del 18
 • 595 – Se nr 253
 • 590 – Se nr 366
 • 606 (Fridén) – del 18
 • 616 (Petersson) – del 9
 • 616 (Sixten) – del 14
 • 616 (Sixten) – del 15
 • 616 (Sixten) – del 14
 • 616 (Sixten) – del 15
 • 616 (Sixten) – del 19
 • 626 (Sixten) – del 19
 • 632 (Zethelius) – del 5
 • 635 – Se nr 241
 • 636 – Se nr 495
 • 646 (Andersson) – del 21
 • 917 (Andersson) – del 21