Hyresvillkor

När du hyr notmaterial från Gehrmans Musikförlag
gäller följande villkor:

 1. Materialet får endast användas offentligt vid överenskomna framföranden.
 2. Reklamation av levererat material ska meddelas förlaget senast 10 dagar efter materialet erhållits.
 3. Vederbörligt avtal mellan STIM och konsertgivande institution förutsättes.
 4. Materialet får inte utan särskild uppgörelse med förlaget:
  1. utnyttjas för radio- eller televisionsutsändning (inkluderande digital utsändning) eller upptagning för sådan.
  2. utnyttjas för sändningar via internet, varken s.k. streaming eller download.
  3. utnyttjas för mekanisk reproduktion, inklusive kassett, CD, DVD eller annan bild- eller ljudbärare
  4. kopieras eller skrivas av.
  5. lånas ut, hyras ut, säljas eller ges bort.
  6. framföras på annat sätt än i originalversionen.
 5. Kunden ansvarar för att materialet återlämnas i god kondition efter användandet. Anteckningar, stråk, etc. får endast göras med blyertspenna.
 6. Stämmorna ska returneras enligt partiturordning (med stråkstämmorna i botten).
 7. Materialet returneras med spårbart fraktsätt och avsändaren ansvarar för att materialet ankommer förlaget.
 8. Komplett material skall utan anmaning återsändas till förlaget (returadresser finns här) senast 14 dagar efter (det sista) framförandet. Överskrids tiden utgår tilläggsavgift med 50 % av grundhyresavgiften per påbörjad 30-dagarsperiod. Saknade partitur och stämmor kommer utan påminnelse att debiteras omgående enligt originalförläggarens krav. Minimiavgift 150 kr exklusive moms. Skulle de saknade delarna av materialet i ett senare skede komma tillrätta medges ej kreditering av fakturerade belopp.
 9. Retur av outnyttjat material måste ske omgående och senast innan det planerade framförandet för att delvis kreditering av hyresavgiften ska kunna övervägas. Kontakta oss!
 10. Hyreskostnaden faktureras vid orderläggning.
 11. Förmedlingsavgift samt kostnader för frakt och emballage debiteras.
 12. Musikförlaget har rätt att, på begäran, erhålla två fribiljetter till varje framförande.
 13. Vid musikdramatiska verk gäller särskilda villkor och särskild skriftlig överenskommelse med förlaget krävs.

För material som köps direkt i webbutiken, se våra köpvillkor.