Representationer

Förutom vår egen förlagda musik representerar vi också ett antal internationella förlag som tillsammans har en betydande andel av den repertoar som spelas i vårt land.

Agentur för utländska förlag

Vi representerar följande förlag för hyresmaterial och sceniska verk: