Gehrmans 💛 svensk körmusik

Inför 2022 söker Gehrmans Musikförlag hittills outgivna verk för kör skrivna av kvinnliga eller ickebinära tonsättare verksamma i Sverige. Sex verk kommer att utses för utgivning och presenteras med varsin film i serien #svenskkörmusik under året. Projektet är ett samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare och genomförs med stöd av Musikförläggarna. Anmäl ditt verk senast den 16 januari 2022.

Temat för 2022 års #svenskkörmusik är musik av kvinnliga eller ickebinära tonsättare. Målet är ringar på vattnet både för tonsättarna, för körledare i Sverige och internationellt som vill arbeta aktivt för större balans i programsättning och repertoar, och för inställningen till jämställdhet i musikbranschen. 

Följ projektet i vårt nyhetsbrev - skriv till swedishchoralmusic@gehrmans.se om du vill stå på maillistan.

Läs mer och anmäl ditt verk på gerhmans.se/efterlysning

***

Om #svenskkörmusik
Serien #svenskkörmusik började som ett jubileumsprojekt år 2018, då Gehrmans firade 125 år som utgivare av svensk musik. Vi gjorde tolv körfilmer där Anders Eby och hans Mikaeli kammarkör tolkade både kända och mindre kända juveler ur vår svenska körskatt: ett stycke från varje decennium vi har funnits (12!). 

2019 bad vi några av våra svenska tonsättare att berätta om sin syn på körmusiken och dess framtid.

2020 mötte vi kördirigenter som delar med sig av verk som har betytt mycket för dem.

2021 är de internationella körernas år. Svensk körmusik sjungs runtom i världen!

I referensgruppen för #svenskkörmusik ingår: Fredrik Winberg som bland annat leder Adolf Fredriks Flickkör och undervisar i kördirigering vid Örebro Musikhögskola, Laila Prigorowsky, sjuksköterska, erfaren körsångare och flitig konsertbesökare, Simon Arlasjö, student i kördirigering vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare, Karin Ekedahl, ansvarig utgivare av körmusik på Gehrmans, Annika Lind, projektledare för kör- och kyrkomusik och Janna Vettergren, projektledare, producent och initiativtagare till #svenskkörmusik på Gehrmans. Du når oss på swedishchoralmusic@gehrmans.se.

Älskar du också svensk körmusik?
Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev genom att maila swedishchoralmusic@gehrmans.se! Ange gärna om du vill ha brevet på svenska eller engelska. Eller följ oss på www.facebook.com/swedishchoralmusic/

(PS: vill du bidra till den svenska musikens utveckling? Köp dina noter genom ett musikförlag, så får svenska upphovspersoner betalt för sitt fantastiska och viktiga arbete)