Gehrmans 💛 svensk körmusik

Serien #svenskkörmusik började som ett jubileumsprojekt år 2018, då Gehrmans firade 125 år som utgivare av svensk musik. Vi gjorde tolv körfilmer där Anders Eby och hans Mikaeli kammarkör tolkade både kända och mindre kända juveler ur vår svenska körskatt: ett stycke från varje decennium vi har funnits (12!). 

2019 bad vi några av våra svenska tonsättare att berätta om sin syn på körmusiken och dess framtid.

2020 möter vi kördirigenter som delar med sig av verk som har betytt mycket för dem.


Älskar du också svensk körmusik?
Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev genom att maila swedishchoralmusic@gehrmans.se! Ange gärna om du vill ha brevet på svenska eller engelska. Eller följ oss på www.facebook.com/swedishchoralmusic/

(PS: vill du bidra till den svenska musikens utveckling? Köp dina noter genom ett musikförlag, så får svenska upphovspersoner betalt för sitt fantastiska och viktiga arbete)

Om #svenskkörmusik
I referensgruppen för #svenskkörmusik 2020 ingår: Fredrik Winberg som bland annat leder Adolf Fredriks Flickkör och undervisar i kördirigering vid Örebro Musikhögskola, Laila Prigorowsky, sjuksköterska, erfaren körsångare och flitig konsertbesökare, Simon Arlasjö, student i kördirigering vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare, Karin Ekedahl, ansvarig utgivare av körmusik på Gehrmans, Annika Lind, projektledare för kör- och kyrkomusik och Janna Vettergren, projektledare, producent och initiativtagare till #svenskkörmusik på Gehrmans. Du når oss på swedishchoralmusic@gehrmans.se.