Carl Unander-Scharin är Månadens Körtonsättare #5

Sedan Carl Unander-Scharin började i Adolf Fredriks Gosskör som 11-åring har han ägnat all sin tid åt musik. Han har sjungit under de flesta stora svenska kördirigenter, studerat till kyrkomusiker, körpedagog och operasångare, medverkat som solist på 16 CD-skivor, gestaltat över 40 operaroller, uppfunnit elektroniska instrument, doktorerat på Kungliga Tekniska Högskolan, blivit professor och komponerat en stor mängd vokalmusik. Det är när han reser som han hinner läsa all fantastisk poesi.

“Man höll ju på med musik precis hela tiden!”
Intervju med Carl Unander-Scharin, juni 2019

Du har ett enormt innehållsrikt CV. Hur hinner du med allt? 
"Det är en intressant fråga... Jag tror jag vande mig vid det som barn. Jag gick i Adolf Fredriks Musikklasser och började sjunga i gosskören när jag var 11 år. Det präglade mig mycket. Man höll ju på med musik precis hela tiden! I mellanstadiet sjöng jag ibland på Kungliga Operan tre kvällar i veckan. Man skulle vara i sminket kl 17 och sen var det föreställning kl 19, och sedan var jag hemma sent på kvällen. Och så skola som vanligt dagen efter. Det lärde mig en sorts livsstil med ”akademiskt arbete” på dagarna och roliga konstnärliga projekt på kvällar, helger och sommarlov. Jag vande mig vid att hålla igång flera saker parallellt och tycker fortfarande att det är otroligt kul och stimulerande." 

Vad är musik för dig? 
"Dickens sa: ”Those strange contradictions of feelings that are common to us all” (ungefär: “känslornas märkliga motsägelsefullhet som är gemensam för oss alla”). Det är talande om människor och känslor, tycker jag. Meningsfull musik lyckas föra samman det motsägelsefulla och tangerar gemensamma strängar hos människor."

Vad tänker du på när du tänker på svensk körmusik? 
"Jag gillar när tonsättare ”gör sin egen grej”, oavsett trenderna. När Lidholm skriver ett sånt verk som ...a riveder le stelle så bottnar tonspråket i körer som kan sjunga Uti vår hage oändligt vackert, men han skapar nånting helt nytt utifrån den kunskapen.

Mycket av den bästa svenska körmusiken görs inte så ofta. Jag märker när jag undervisar på Musikhögskolan Ingesund att vi gör mer Mozart än vi gör Alfvén och det tycker jag egentligen är ett stort problem! Alfvén har ju bland annat skrivit fantastiska kantater." 

Hur låter din egen röst? 
"Jag har en ljus röst med mycket övertoner (formanter) och sjunger med en betonad medvetenhet om textens betydelse och därmed av fraseringen. Tenore leggiero är den italienska termen för tenorer som jag, som sjunger Rossini, Bach, Händel och Mozart." 

Hur har det faktum att du själv är sångare påverkat din körmusik? 
"Jag är väldigt intresserad av poesi. När jag sjunger opera eller oratorium är det spännande att försöka förstå vad som ligger bakom textvalet och vad som har lett fram till att det har blivit musik. Å andra sidan, när jag skriver musik själv gräver jag mycket och länge för att hitta fram till de texter som inspirerar mig. Procentuellt kan man nog säga att hälften av mitt kompositionsarbete handlar om textarbetet och hälften om själva ”tonsättningen”. Flera av mina verk har texter av mystiker eller filosofer som Eckhart, Blake, Einstein, Ekelöf, Apollinaire och Frostenson. Jag reser mycket och då har jag alltid med mig nåt att läsa. Det är ju så kul! Eftersom jag är så textintresserad så har jag nästan bara skrivit vokalverk." 

Hur har din forskning om opera och teknologi påverkat din körmusik? 
"Det är nog snarare så att all min körsång har påverkat min forskning om rösten och utvecklandet avinteraktiva instrument. Det jag gör är ju att försöka frigöra sångaren, och det handlar då mest om operasångaren. Jag har också gjort sådant "artist-frigörande” projekt med orkestrar och inte minst med Radiokören i verket som jag gjorde tillsammans med min hustru och nära medarbetare sedan många år, Åsa Unander-Scharin: Calligrammes. Sångarna spelade på rep spända mellan golv och tak i Berwaldhallen medan de sjöng. Den konstnärliga idén var inspirerad av Apollinaires text “Liens”, som handlar om de osynliga och synliga kopplingar som håller oss människor samman (Ses ca 21 minuter in i denna film)."

Vad tänker du skriva för körmusik i framtiden? 
"Just nu arbetar jag med ett beställningsverk av Erik Westbergs vokalensemble för kör och orgel. Jag har hittat en text av en brittisk 1400-talsmystiker, den anonyme författaren bakom ”The Cloud of Unknowing”. Det är 25 år sen jag slutade spela orgel, så det är spännande att utforska orgelrepertoaren igen.

Jag planerar också ett nytt oratorium utifrån en etisk aspekt, som Förklädd gud, men inte bekännande som Messias. Det passar bra idag, det att ta upp andliga frågeställningar som inte är direkt religiösa, och det är det jag arbetar med. Men jag ska inte säga så mycket mer om det nu…" 

Vilken är din största körmusikaliska upplevelse? 
"Att som 11-årig barnkorist vara med på Kungliga Operan! Och så alla konserter som ung körsångare med Anders Eby, Gustaf Sjökvist och Stefan Parkman. Det var en väldigt viktig tid för mig. Och så hade jag några fantastiska år med Eric Ericson, både som sångare i hans kammarkör och med honom som lärare på Musikhögskolan i Stockholm. Jag lärde mig oändligt mycket av honom. 

När dirigenten är riktigt textmedveten, som till exempel Peter Dijkstra (Radiokörens f d chefsdirigent), då blir det nåt helt speciellt. När Peter jobbade med Radiokören i Calligrammes var han otroligt noggrann med hur jag hade tonsatt texten och hur sångarna skulle tolka och uttrycka den. Han lyfte den bakomliggande intentionen från mig som tonsättare på ett oväntat och inspirerande sätt."

*****

Tre körverk av Carl Unander-Scharin:
Andliga övningar. Andliga övningar/spiritual excersises. Nr 3 av sex motetter, för blandad kör a cappella. Texter från tre olika andliga traditioner skapar tillsammans en metaforisk och atmosfärisk "andlig övning". Finns även på engelska: Spiritual Excersises. SATB, avancerad nivå.  
...hold infinity in the palm of your hand… Svit i nio delar, med text av William Blake. Beställningsverk av Adolf Fredriks Musikklasser. SATB, medel–avancerad nivå.   
Djupt under dagens yta. Nr 5 av de sex motetterna. Ett klangligt och komplext musikaliskt universum med filosofisk text. SATB dubbelkör, avancerad nivå.

Läs mer om Carl Unander-Scharin: 
http://www.electronic-opera.com/
https://www.gehrmans.se/upphovsman/carl_unander-scharin

Unander-Scharin_collage.jpg