Lone Larsen: Förklädd gud

Lars-Erik Larssons Förklädd Gud är ett verk som har betytt mycket för Lone Larsen. 2017 var hon kormästare och konstnärlig projektledare för en scenisk uppsättning av verket på Folkoperan. På scenen stod amatörkörer, åtta professionella sångare, en dragspelsvirtuos, orkester och flera namnkunniga recitatörer, men framför allt åtta romska EU-medborgare som kommit till Sverige för att tigga. 

– Hela det här verket handlar nånstans om tolerans. Det handlar om att våga se att vem som helst du möter på din väg kan vara en gud, om inte vår blick är för slö...

Filmen ser du här!

Lone Larsen är född i Danmark men bor sedan 1998 i Sverige. Hon leder den professionella vokalensemblen VoNo, (VoNo på Facebook) en grupp vars mål är att förnya den vokala scenkonsten genom improvisation och körmusik i gränsöverskridande föreställningar med fokus på etiska och mänskliga frågor. Lone Larsen är professor i kördirigering på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm. Hon är utbildad vid Nordjysk Musikkonservatorium i Ålborg, tog diplom i kördirigering för Anders Eby vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm och vidareutbildade sig vid Julliard School of Music i New York. Hon är en eftertraktad workshop-hållare och är bland annat en återkommande lärare vid Banff Choral Art i Kanada. 2008 utsågs hon till Årets Körledare av Föreningen Sveriges Körledare och Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik.

Förklädd gud
Musik: Lars-Erik Larsson, 1940
Text: Hjalmar Gullberg, 1933
För blandad kör, orkester, sopran- och barytonsolister och recitatör

Partitur och lyssningsexempel finns i vår webbutik!

forkladd_gud_omslag.jpg

www.facebook.com/swedishchoralmusic/

Om #svenskkörmusik
Under 2018 firade Gehrmans Musikförlag 125 år. Vårt största projekt under året var tolv filmer om tolv körstycken från de tolv decennier som gått sedan 1893, då förlaget grundades. Samarbetet med Mikaeli kammarkör och Anders Eby blev en fantastisk resa i den svenska körmusiken, med upptäckarglädje som ledord. Under 2019 fortsatte vårt utforskande av svensk körmusik när vi presenterade Månadens Tonsättare här och i sociala medier under rubriken #svenskkörmusik. 

I referensgruppen för #svenskkörmusik 2020 ingår: Fredrik Winberg som bland annat leder Adolf Fredriks Flickkör och undervisar i kördirigering vid Örebro Musikhögskola, Laila Prigorowsky, sjuksköterska, erfaren körsångare och flitig konsertbesökare, Simon Arlasjö, student i kördirigering vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare, Karin Ekedahl, ansvarig utgivare av körmusik på Gehrmans, Annika Lind, projektledare för kör- och kyrkomusik och Janna Vettergren, projektledare, producent och initiativtagare till #svenskkörmusik på Gehrmans. Du når oss på swedishchoralmusic@gehrmans.se.

Följ gärna oss på www.facebook.com/swedishchoralmusic!

Vill du följa serien? Prenumerera på vårt nyhetsbrev på svenska eller engelska. Maila swedishchoralmusic@gehrmans.se och ange vilket språk du vill ha det på!