Anna Cederberg-Orreteg, Marie Sandell, Birgitta Flick, Linda Alexandersson, Susanna Lindmark och Kristin Warfvinge. Foto Josef Sjöblom.

För ökad balans och jämställdhet i körmusiken

Gerhmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare efterlyste hösten 2021 verk av kvinnliga och icke-binära tonsättare att ge ut och presentera i #svenskkörmusik. Bland de många verk som anmäldes har sex stycken utsetts av en kommitté bestående av Karin Rehnqvist, Krista Audere, Bengt Ollén och Simon Arlasjö.

Vi presenterar stolt de sex utvalda verken och deras tonsättare i serien #svenskkörmusik 2022! Satsningen fortsätter under våren 2023 med de två sista verken i serien.

Verk #1: Natten då stjärnorna föll av Anna Cedeberg-Orreteg, för SATB a cappella. 
Verk #2: Liknöjd fauna - en animalisk svit i fem satser av Marie Sandell. För SATB a cappella och solotrio.
Verk #3: Nocturne av Birgitta Flick. För SSA a cappella. 
Verk #4: Önskenatt av Linda Alexandersson. För SSAA i tre körgrupper. A cappella.
Verk #5: Tschitta saltunza av Susanna Lindmark. För SATB divisi a cappella.
Verk #6: Une charogne av Kristin Warfvinge. För SATB divisi a cappella, avancerad nivå.

Om #svenskkörmusik 2022
#svenskkörmusik 2022 är ett samarbete mellan Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare för ökad jämställdhet i körmusiken. Med stöd av Musikförläggarna och STIM Forward Fund.

– Vi är väldigt glada för projektet och att vi nu får möjlighet att göra mer för jämställdheten, säger Gehrmans vd Filiz Erat Edhlund. Med FST som samarbetspartner hoppas vi inspirera till fler initiativ och snabbare utveckling i musikbranschen.

I kommittén som utser verken medverkar bland andra vinnaren av 2021 års Eric Ericson Award, den lettiska dirigenten Krista Audere.
– Svensk körmusik är världsberömd, säger Krista Audere. Sverige har också en historia av att vara drivande i jämställdhetsfrågor, så det finns stora möjligheter att verkligen påverka, inte minst internationellt. Jag ser fram emot att utöka min repertoar med många spännande verk av kvinnliga eller ickebinära tonsättare!

I gruppen ingår även tonsättaren, kompositionsprofessorn och stiftaren av Kvast, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare Karin Rehnqvist, Årets körledare 2021 Bengt Ollén och den unga dirigenten och styrelsemedlemmen i Föreningen Sveriges Körledare, Simon Arlasjö.

Martin Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare, betonar vikten av jämställdhet på alla områden.
– Att skapa lika möjligheter för alla tonsättare är oerhört viktigt, säger Martin Tibblin. Det nära samarbetet mellan upphovspersoner, körer, dirigenter och musikförlag är en av anledningarna till att svensk körmusik blomstrar, och det vill det här projektet knyta an till.

För frågor om #svenskkörmusik, kontakta projektledare och producent Janna Vettergren
janna.vettergren@gehrmans.se
070-7576814