Susanna Lindmark, foto Josef Sjöblom

Susanna Lindmark: Tschitta Saltunza

Hösten 2021 gick Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare ut med en efterlysning av verk av kvinnliga och icke-binära tonsättare. Av de många verk som anmäldes utsågs sex verk av en extern manuskommitté för utgivning under 2022 och 23. I seriens femte verk har Susanna Lindmark tonsatt en dikt på rätoromanska. En fjärils flykt i ljuset från en katedrals mångfärgade fönster kläs i dansanta, skimrande toner med Lindmarks signum: att beröra och finna nya vägar för körsången.

Tschitta saltunza betyder fjärilens dans på rätoromanska, det minsta av Schweiz fyra officiella språk. Poeten Arnold Spescha är något av en nationalskald i området där språket talas och beställningen på verket kom till Susanna Lindmark från en ung och ambitiös vokalensemble i trakten. Men en pandemi kom i vägen och det blev istället Erik Westbergs Vokalensemble som uruppförde och spelade in det på skiva, under våren 2023. Susanna Lindmark använder texten som vokalt och perkussivt element när hon skildrar fjärilens oförutsägbara vingslag med taktarter som växlar, skiftande klanger och lekfull stämföring. 

Tschitta_omslag_bild.png

Musik: Susanna Lindmark
Text: Arnold Spescha
SSAATTBB (medel/avancerad nivå)
Durata ca 6 minuter
Text på rätoromanska
Engelsk översättning och fonetisk uttalsguide finns i noten

Noten finns för köp och påseende i vår BUTIK.

En film om Susanna Lindmark och Tschitta saltunza samt en inspelning med Erik Westbergs Vokalensemble kommer på denna sida och i butiken inom kort. 

Susanna Lindmark
Susanna Lindmark är kompositör med Masterexamen från Musikhögskolan i Piteå, kreativ kördirigent och en central kraft i norra Sveriges musikliv. Lindmarks musik känns igen på sina täta klanger, rytmiska element med signifikant sväng och influenser från folkmusik och jojk. Den speglar hennes starka vilja att beröra både sångare och publik och att finna nya vägar för körsången som uttrycksform. Hennes musik har rosats och blivit prisbelönt även internationellt.

I sin ensemble Arctic Light har hon skapat ett utvecklingsforum för unga kvinnliga sångare från Norrbotten där kommunikation, scenisk gestaltning och improvisation är viktiga delar. Susanna Lindmark utsågs 2012 till Piteå kommuns Kulturpristagare och 2017 till Årets Barn- och Ungdomskörledare. Hon är initiativtagare till och projektledare för Körcentrum Nord, en del av Norrbottensmusiken i Piteå.

#svenskkörmusik 2022
#svenskkörmusik 2022 är ett samarbete mellan Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare för ökad jämställdhet i körmusiken. Ett stort antal verk har anmälts i den Efterlysning som gick ut till kvinnliga och ickebinära tonsättare i Sverige under hösten 2022. En extern manuskommitté bedömer de anonymiserade verken och väljer ut 6 stycken för utgivning och presentation i serien #svenskkörmusik under 2022. Ett urval verk kommer även att vidarebefordras till KVASTs Repertoarbank. Initiativet genomförs med stöd av Musikförläggarna och STIM Forward Fund.

Manuskommitté för #svenskkörmusik 2022:
Karin Rehnqvist, tonsättare, f d professor vid Kgl Musikhögskolan
Bengt Ollén, Årets Körledare 2021, konstnärlig ledare för Sofia Vokalensemble
Simon Arlasjö, dirigent och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare
Krista Audere, lettisk dirigent, vinnare av Eric Ericson Award 2021

Alla verk var anonymiserade vid bedömning.
För frågor om serien eller verken, kontakta projektledare och producent Janna Vettergren: janna.vettergren@gehrmans.se