Kristin Warfvinge, foto Josef Sjöblom

Kristin Warfvinge: Une charogne

Hösten 2021 gick Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare ut med en efterlysning av verk av kvinnliga och icke-binära tonsättare. Av de många verk som anmäldes utsågs sex verk av en extern manuskommitté för utgivning under 2022-23. Det sjätte verket i serien är en stark tonsättning av den franske 1800-talspoeten Baudelaires dikt Une charogne – Ett kadaver, där Kristin Warfvinge låter musiken glänsa och texten falla isär som det ruttnande kadavret.

"Minns du, älskade, vad vi den ljuva sommardagen såg –
på en grusbeströdd gräsplätt ett hiskeligt kadaver låg.
"

Charles Baudelaires dikt Une charogne (Ett kadaver) har varit föremål för forskning och fascination sen den skrevs 1861. Kristin Warfvinge fångades av kontrasten mellan den ljusa sommardagen och de stinkande, sönderfallande resterna av ett djur på stigen där de älskande går. Med melodiska språng och förslag i temat fångar hon solens glans, som både lyser upp och påskyndar förruttnelsen med sin hetta. Täta klanger i basstämmorna ger en mörk botten till den mångtydiga och mustiga franska texten, som faller isär för att slutligen samlas ihop. Kristin Warfvinge har skapat ett gåtfullt, motsägelsefullt och vackert verk för SATB divisi.

SE FILMEN HÄR!

Une_charogne_omslag_bild.png

Musik: Kristin Warfvinge (1990–)
Text: Charles Baudelaire (1821–1867)
SATB divisi, avancerad nivå
Durata ca 7 min
Fransk text, engelsk översättning i utgåvan

Noten finns för påseende och köp i vår BUTIK. Lyssningsexempel finns på Kristin Warfvinges hemsida.

Kristin Warfvinge
Kristin Warfvinge (f. 1990) är en Malmöbaserad kompositör, ljudkonstnär och dirigent. Hon verkar främst i Sydsverige och Köpenhamn. Hon är utbildad vid Gotlands Tonsättarskola, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.

Som tonsättare fokuserar hon framför allt på kör- och orkestermusik. Där utforskar hon gärna relationen mellan ljud och rymd eller experimenterar med olika konceptuella teman som exempelvis perception, förändring och kontroll. Förutom detta gör hon även uppträdanden med live-elektronik, ofta med hemmabyggda instrument och kroppsrörelser. För tillfället hämtar hon sin inspiration från historiska händelser för att skriva sin första symfoni. Hon har även nyligen färdigställt en stråkkvartett och en sinfonietta.

#svenskkörmusik 2022
#svenskkörmusik 2022 är ett samarbete mellan Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare för ökad jämställdhet i körmusiken. Ett stort antal verk har anmälts i den Efterlysning som gick ut till kvinnliga och ickebinära tonsättare i Sverige under hösten 2022. En extern manuskommitté bedömer de anonymiserade verken och väljer ut 6 stycken för utgivning och presentation i serien #svenskkörmusik under 2022. Ett urval verk kommer även att vidarebefordras till KVASTs Repertoarbank. Initiativet genomförs med stöd av Musikförläggarna och STIM Forward Fund.

Manuskommitté för #svenskkörmusik 2022:
Karin Rehnqvist, tonsättare, f d professor vid Kgl Musikhögskolan
Bengt Ollén, Årets Körledare 2021, konstnärligt ledare för Sofia Vokalensemble
Simon Arlasjö, dirigent och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare
Krista Audere, lettisk dirigent, vinnare av Eric Ericson Award 2021

Alla verk var anonymiserade vid bedömning.
För frågor om serien eller verken, kontakta projektledare och producent Janna Vettergren: janna.vettergren@gehrmans.se