Ett urval av upphovsmän knutna till oss

Här presenterar vi några av de upphovsmän som är förlagda på Gehrmans Musikförlag och som vi representerar.