Agneta Sköld

Agneta Sköld är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och avlade organistexamen 1969 samt kantors- och musiklärarexamen 1973.

Sök efter verk i katalogen »

Agneta Sköld är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och avlade organistexamen 1969 samt kantors- och musiklärarexamen 1973. Därefter sångsolistutbildning. Korist i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Lärare vid musikhögskolan i Ingesund. Har varit verksam som kyrkomusiker sedan 1978 och har sedan 1991 sin fasta punkt i Västerås domkyrka som biträdande domkyrkoorganist med ansvar för körverksamheten. Som ledare för Mariakören sedan 1991 har Agneta utvecklat kören och fört den till internationella framgångar i ett antal körtävlingar. Hon har vid sidan av sitt arbete komponerat , främst för kör.

Agneta Sköld har för sin musikaliska gärning mottagit flera utmärkelser; 1998 Årets körledare, Johannes Norrbymedaljen, Gustaf Aulénpriset, Länsstyrelsens stipendium samt Västerås stads kulturstipendium. Agneta Sköld har stol nr 15 i Västmanlandsakademin. 

 

Källa: Svensk Musik