Arne Mellnäs

Arne Mellnäs betydelse som teknisk nydanare och introduktör av avantgardistiska stildrag i svensk musik kan knappast överskattas. Under åren som följde efter det expansiva 60-talet mognade resultaten av hans upptäcktsiver till ett tonspråk med personlig teknik och många slags stämningslägen.

Sök efter verk i katalogen »

Född den 30 augusti 1933 i Stockholm, död 22 november 2002 i Stockholm. Studier vid Musikhögskolan i Stockholm 1953-1958 (musiklärarexamen) och fortsatte med kompositionsstudier där mellan åren 1956-1961. Till hans lärare hörde Erland von Koch, Lars-Erik Larsson och Karl-Birger Blomdahl samt Bo Wallner. Mellnäs' musikhögskolestudier fortsatte 1961-1963 för att avslutas med musikpedagogisk examen i musikteori. Han har även varit kompositionselev till Boris Blacher i Berlin 1959, till Max Deutsch 1961 i Paris samt till György Ligeti i Wien 1962 – en för honom avgörande kontakt. Ägnade sig åt studier i elektronmusik för Gottfried Michael Koenig i Bilthoven, Holland 1962-1963 samt arbetade vid The Tape Music Center i San Francisco 1964. Mellnäs var lärare vid Stockholms Borgarskola (harmonilära) 1961-63 och kom till Musikhögskolan som lärare 1963. Lärare i instrumentation 1972 -86. Ordförande i svenska ISCM-sektionen 1983-96. Styrelseledamot i FST 1979-89. Ledamot av Musikaliska Akademien 1984. President för internationella ISCM 1996-2002. 

Arne Mellnäs betydelse som teknisk nydanare och introduktör av avantgardistiska stildrag i svensk musik kan knappast överskattas. Bredden i hans förståelse för instrumentens kapacitet är frapperande. Nocturnes är en höjdpunkt ifråga om kammarmusikalisk klarhet och helgjuten känsla. Körverket L'Infinito är musik som präglas av starkt ljus och nyanserat vibrerande skönhet. Skribenten Rolf Haglund har träffsäkert formulerat Mellnäs' konstnärliga karaktär: “Den stora syntesen, så självklar att man nästan inte märker den, som ersätter orden antingen-eller med de bestämmande och bestämda orden både-och som Kandinsky sade, en musik som kan avnjutas, betraktas, studeras, intas och smältas liggande på rygg i hängmattan med blicken mot molnen, i total avspänning och just därför i total koncentration - det är den stora syntesen jag så ofta tyckt mig uppleva i Arne Mellnäs' musik“. (Rolf Haglund i Musikrevy 1983 nr 5). 

Hans-Gunnar Peterson (2002)
Källa: Svensk Musik

Exempel på verk:

  • Gardens för kammarensemble
  • Nocturnes för mezzosopran och kammarensmeble
  • Passages för orkester
  • Aglepta för barnkör SSA
  • Bossa Buffa för kör SATB
  • Dream för kör SATB