Åse Söderqvist-Spering

Åse Söderqvist-Sperings samlingar och pedagogiska metoder för piano har haft stor inverkan på musikundervisningen i landet.

Sök efter verk i katalogen »

Åse Söderqvist-Spering är född och uppvuxen i Danmark. Hon avlade pianopedagogexamen 1970 för Professor Gottfrid Boon på dåvarande Stockholm Borgarskolas Musiklinje. Efter att ha arbetat några år som utövande musiker blev hon anställd vid Täby Kultur- och Musikskola. Åse har förutom pianoundervisning arbetat med ensemble- och klassundervisning och med att utveckla samarbetet mellan musikskolan och grundskolan. Hon har skrivit ett flertal läroböcker i pianospel, gehörsträning och musikteori.

Åse Söderqvist-Spering har de senaste 15 åren flitigt anlitats för föreläsningar och kurser för pianopedagoger och övriga instrumenttallärare i Sverige, Danmark, Norge, Island och på Färöarna.

2007 mottog Åse Söderqvist Spering Mai von Rosens pris för värdefulla insatser inom pianopedagogiken. Prisutdelningen ägde rum på Kungl. Musikaliska Akademien. Motiveringen löd: ”Åse Söderqvist-Spering har med stor musikalisk kompetens och insikt skapat inspirerande läromedel som möjliggjort för flera generationer ungdomar att introduceras och utvecklas i musikens och pianospelets värld.”