Daniel Berg (foto: Per Buhre)
Daniel Berg (foto: Per Buhre)

Daniel Berg

Daniel Berg, marimbasolist och kammarmusiker, kombinerar en stor konsertverksamhet med undervisning och komponerande. Han är professor i slagverk vid Göteborgs Universitet och undervisar i solistiskt slagverk och kammarmusik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, Kungliga musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Örebro.

Sök efter verk i katalogen »

Som tonsättare har Daniel Berg skrivit en stor mängd soloverk för marimba, till exempel Over the Moon, December och Blue Memories, idag välkända standardverk för marimban. 2017 skrev Daniel Berg sin Concertino för marimba och stråkar. Inspirationen hämtades från samma idé som Lars-Erik Larsson hade med sina 12 Concertini för olika instrument med ackompangemang av stråkorkester. Samtliga komponerades för att kunna framföras också av amatörorokestrar samtidigt som solostämman ställde högre krav på instrumentalisternas skicklighet. I sin Concertino för marimba har Daniel Berg velat lyfta fram det melodiska slagverksinstrumentet marimba, och samtidigt inspirera unga musiker att upptäcka det klassiska slagverket.

I Daniel Bergs verk för kör märks särskilt ett humoristiskt anslag och en stark anknytning till slagverk. Hans uppskattade verk för talkör, ballonger (!) och slagverk I’m Nobody! kom 2016, Karawane för munter talkör med fantasifull nonsenstext och slagverk samt 3' 44'' för den viskande kören 2018. Bland Daniel Bergs körverk märks också Componi för blandad kör och orgel (eller marimba) och Stars för blandad kör och en marimba (eller ett FenderRhodes Electric Piano från det ljuva 60-talet).  

Tillsammans med Fredrik Duvling bildar han slagverksduon Rhythm Art Duo som tillsammans gett ut 5 Funny Pieces for the Young Choir för talkör, kazoo mm.