Daniel Berg (foto: Per Buhre)
Daniel Berg (foto: Per Buhre)

Daniel Berg

Daniel Berg, marimbasolist och kammarmusiker, kombinerar en stor konsertverksamhet med undervisning och komponerande. Han undervisar i solistiskt slagverk och kammarmusik och är lektor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, Kungliga musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Örebro.

Sök efter verk i katalogen »

Som tonsättare har Daniel Berg skrivit en stor mängd soloverk för marimba, till exempel Over the Moon, December och Blue Memories, idag välkända standardverk för marimban. 

2017 skrev Daniel Berg sin Concertino för marimba och stråkar. Inspirationen hämtades från samma idé som Lars-Erik Larsson hade med sina 12 Concertini för olika instrument med ackompangemang av stråkorkester. Samtliga komponerades för att kunna framföras också av amatörorokestrar samtidigt som solo-stämman ställde högre krav på instrumentalisternas skicklighet.
I sin Concertino för marimba har Daniel Berg velat lyfta fram det melodiska slagverksinstrumentet marimba, och samtidigt inspirera unga musiker att upptäcka det klassiska slagverket.

Gehrmans har tidigare gett ut hans verk I’m Nobody!, för en kör med ballonger, Karawane för talkör och slagverk, 3' 44''  för talkör mfl.

Tillsammans med Fredrik Duvling bildar han slagverksduon Rythm Art Duo som tillsammans gett ut 5 Funny Pieces for the Young Choir för talkör, kazoo mm.