Bo Linde

Melodiernas klara ljus och de livfulla, tydliga utformningarna av hans stycken har lett till att Bo Linde blivit en högt aktad och älskad tonsättare. Hans omsorgsfulla arbetssätt syftade alltid att uppnå ett gediget men också spontant tillgängligt resultat.

Sök efter verk i katalogen »

Född den 1 januari 1933 i Gävle, död den 2 oktober 1970 i Gävle. De första musikstudierna ägde rum under skoltiden för Eric Bengtsson och May Bökman. Senare blev Linde kompositionselev till Lars-Erik Larsson vid Musikhögskolan i Stockholm 1948. I Wien studerade han dirigering 1953 - 54. Vid Stockholms Borgarskola var han anställd som lärare i musikteori 1957 - 60 och var därefter huvudsakligen verksam i Gävle som tonsättare, pianist och musikanmälare för Gefle Dagblad. 

En avspänd och frisk elegans var ledmotivet för hans musikuppfattning - vilket inte innebär att stämningarna är helt obekymrade. Stilla eftertanke och vemod strålar fram i hans uttryckssätt utan att skrida över gränsen till dystert tungsinne. Glädjen över att finna sig tillrätta med det musikaliska hantverkets möjligheter ger hans kompositioner den dubbla karaktären av inspiration och gediget kunnande. Det var i klassiskt präglade former han komponerade med måttfull tematisk bearbetning, en konversationston i förhållandet mellan värdiga melodier och andra mer ystert framsprungna fraser. 

Hans-Gunnar Peterson
Källa: Svensk Musik

 Exempel på verk:

  • En munter ouvertyr
  • Konsert för violin och orkester
  • Piensieri sopra un cantio vecchio
  • Suite Boulogne