Laci Boldemann
Laci Boldemann

Laci Boldemann

Den litterära inlevelseförmågan betydde åtskilligt för Boldemanns skapande. Musikdramatik, romanser och visor för sång och piano samt vokalverk med orkester är genrer där han uträttat väsentliga ting. De rent instrumentala verken, med grundlig teknisk utformning och atmosfär som sträcker sig från det friskt stimulerande till det innerligt gripande, fullständigar omfånget av hans konstnärsskap. 

Sök efter verk i katalogen »

Med koncentration och tuktande skärpa gick Laci Boldemann tillväga i arbetet med melodins rörelser och formens balans. Hans strama överblick över komponerandets tekniska dimensioner förenades med ett känsligt, skiftande och djupt temperament där humor och förhöjd glädjeutstrålning kunde förbytas i distant känsla och sorgsen stillsamhet. 

Född den 24 april 1921 i Helsingfors, död den 18 augusti 1969 i München. Efter fullbordad skolgång studerade Boldemann dirigering och piano vid Royal Academy of Music i London, till hans lärare hörde Henry Wood. Vid krigsutbrottet 1939 lämnade Boldemann England och kom till Sverige där hans pianostudier fortsatte för Gunnar de Frumerie. Ett intensivt arbete inleddes varigenom Boldemann etablerade sig. Styrelseledamot av FST 1963, sekreterare och skattmästare 1963-1969. Medlem av styrelsen även i STIM samt KLYS. Till Boldemanns pedagogiska gärning hörde flera undervisningsår vid Stockholms Borgarskola.

© Hans-Gunnar Peterson/Svensk Musik