Carl-Bertil Agnestig
Carl-Bertil Agnestig med Sveriges mest sålda pianobok "Vi spelar piano 1"

Carl-Bertil Agnestig

Agnestigs betydelse för ungas musicerande kan inte överskattas. Vi spelar piano och hans andra pedagogiska utgåvor har sammanlagt används av över en miljon unga musikanter.

Sök efter verk i katalogen »

Carl-Bertil Agnestig – pedagog, tonsättare, körledare m.m. blev 95 år gammal.

Carl-Bertil var född i Järvsö, då med efternamnet Andersson. Flyttade i tidiga år till Småland, men redan som 14-åring flyttade han med familjen till Nacka.

Att musiken skulle styra hans liv stod tidigt klart. 1946 tog han musiklärarexamen på Kungl. Musikhögskolan. 1947 blev han lärare vid Uppsala Stads Musikskola och året därpå i Nacka Musikskola. Sen haglade uppdragen: studierektor, rektor i Nacka Musikskola, förbundssekreterare i Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger med mera. Och uppskattningen för det Carl-Bertil stod för och förmedlade i sin pedagogiska gärning växte. Responsen var enorm!

I mitten av 1950-talet, under en period då den kommunala musikskolan i landet var i stark expansion, kom Carl-Bertil i kontakt med Gehrmans Musikförlag. Han hade arbetat fram ett material för sin pianoundervisning i Nacka, som dåvarande rektorn vid Nacka Musikskola, Yngve Härén, tyckte borde publiceras.

Förlaget hade då – genom den relativt nytillträdde chefen Lennart Bagger-Sjöbäck – just refuserat ett annat pianopedagogiskt material, så det passade perfekt med det som skulle bli Vi spelar piano 1. Ett pedagogisk nytänkande kombinerat med Carl-Bertils enastående förmåga att känna vad som fungerar för den unga generationen la grunden för den lyckosamma utgåvan Vi spelar Piano 1. Denna – liksom den tidigare publicerade Vår första blockflöjtsbok – kom att dominera i landets musikskolor under lång tid. I flera år i slutet av 1960-talet var det 30 000 – 35 000 unga pianoelever som varje år startade sina – korta eller långa – pianistbana tack vare Vi spelar piano 1. Det motsvarar runt var tredje person i en årskull av Sveriges befolkning! Tala om genomslag.

Men Carl-Bertil ville förstås gå vidare med andra instrument. Han samarbetade med andra lysande pedagoger på trumpet (Ingvar Cederberg), violin (Arthur Nestler), klarinett (Claes Merithz [Pettersson]) och Bernt Asplund (flöjt), där de kunde bistå bland annat med kunskaper om deras instrument. Och de fick känna på Carl-Bertils skarpa blick för att svårigheter skulle presenteras i precis rätt ordning och i en takt som gjorde att eleven kunde nå sina mål.
– Det är svårt att värdera betydelsen av Carl-Bertils bidrag till det svenska musikundret!

Den mänskliga rösten – dess skönhet och möjligheter som bland annat vårt språk stödjer – var alltid med i Carl-Bertils tänkande. Ja, det gällde också i pianoskolan! De melodier han själv skrev eller lånade ville han alltid ha sångbara, även om man spelade dem på piano.

I slutet av 1940-talet startade Carl-Bertil sin sångundervisning vid Nacka Musikskola. Ett enträget och kunnigt arbete som pågick i över 30 år. Nacka Musikskolas Flickkör blev en förebild med stor vokal skönhet och lyskraft! Det märktes vid de återkommande Lucia-konserterna; i en full Nacka-aula, i radio och TV. Flickkören blev dessutom vinnare i den internationella sångtävlingen ”Let the Peoples Sing” 1967 – ännu ett bevis på hans betydande gärning.

Pedagogiken i det vokala uttrycket fick en fast form under 1970-talet då projektet Diskanten genomfördes. Initiativet kom genom Kjell Bengtsson från SKS (nuvarande Sensus Studieförbund) och ledde bland annat till en rad utgåvor (publicerade av Verbum och även i Norge och Danmark) men också studiedagar, workshops med mera.  De åtta utgåvorna innehåller över 150 (!) nya tonsättningar av Carl-Bertil till texter av Britt G Hallqvist, Lennart Hellsing och Anders Frostenson med flera.  Detta ledde till en enastående utveckling för de många unga körsångarna i kyrkan liksom för kyrkans musikutbud. 
– Det är svårt att värdera betydelsen av Carl-Bertils skapande för den svenska körsångens utveckling!

Utmärkelser i urval som bekräfta Carl-Bertils viktiga gärning i musiklivet:
- Årets barn- och ungdomskörledare (1993), Ung i Kör
- Medaljen för tonkonstens främjande (1994), Kungl. Musikalkiska Akademien
- Nordiska Kyrkomusikrådets pris (1996)
- Nacka Kommuns kulturpris (2002)
- Hedersmedlem av Kyrkomusikernas Riksförbund (1994)
- Life time achievement award (2005), Svenska Musikförläggareföreningen.

Att jämföra olika personers betydelse för en lång tids utveckling är grannlaga. Men låt mig avsluta med en fråga: Finns det någon i Sverige som för riktigt många har betytt mer för deras egna musicerande och aktiva möte med musik än Carl-Bertil Agnestig?

Tack, Carl-Bertil! Vi högaktar din gärning och hedrar ditt minne!

Kettil Skarby  
f.d. VD Gehrmans Musikförlag