Ensemble Yria
Ensemble Yria i föreställningen Längre än Längst

Ensemble Yria

Ensemble Yria är en rytmikensemble med utbildning från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. De har på Gehrmans Musikförlag givit ut böckerna Längre än längst – en musikbok om rymden, Sinnenas spektakel – en musikbok om våra sinnen och Flytande form – en musikbok om vatten.

Sök efter verk i katalogen »

Ensemble Yria grundades av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg och Madeleine Wittmark. Ensemblen kommer från olika delar av Sverige och hade turen att bilda en klass då de antagits vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm hösten 2005. De märkte tidigt i utbildningen de att fungerade bra som grupp, både kreativt och organisatoriskt. Under utbildningen kände alla fyra ett stort behov att omsätta studierna i konstnärligt arbete. Både för att skapa sammanhang i den annars ganska splittrade studiesituationen men också för att alla delar ett brinnande intresse för scenkonsten. Sedan 2014 är även Cia Olsson ​ordinarie medlem i ensemblen. Ensemblemedlemmarna har alla olika bakgrund men har idag studierna i rytmik på Kungl. Musikhögskolan som gemensam grund för det konstnärliga uttrycket. 

Som musiklärare med rytmikmetoden som fördjupning, förespråkar ensemblen ett allsidigt musikinlärande. Barn och vuxna ska få möjlighet att närma sig musik från många olika håll – och använda sig av många sinnen. Musiken förankras då både kroppsligt och mentalt och görs därmed tillgänglig för olika individer med olika förutsättningar. Ensemble Yria vill ta fasta på musikens och rörelsens roll i pedagogiska sammanhang och framförallt värna om den musikaliska upplevelsen. Med hjälp av rytmikpedagogiken hoppas de inspirera både barn och vuxna till ett lustfyllt musikaliskt möte.

Britta Forslund har under åren 1996-2004 varit verksam skådespelare och pedagog i bl.a. den polska teatergruppen ”Gardzienice” och Teater ASOKO. Hon är utbildad på Nordisk Teaterskole i Århus, Danmark och har alltid varit hängiven det fysiskt musikaliska uttrycket inom teatern. Senare har hon utbildat sig på Kungl. Musikhögskolan till musiklärare profil rytmik, vilket var en naturlig fortsättning för hennes ambitioner, då det även här är rörelsen som är i fokus i musikinlärningen. Den pedagogiska vinkeln på hennes nuvarande konstnärliga utövande har öppnat nya dörrar till rika musikaliska möten med barn såväl som vuxna.

Sara Ohlzon är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm till musiklärare med inriktning rytmik och sång. Sara har dessförinnan studerat sång och flöjtspel på folkhögskola och medverkat i ett flertal musikproduktioner, bl. a. som sångare/dansare i den fria gruppen "Iramaka" och som körmedlem i Folkteatern Gävleborgs uppsättning av Bertold Brechts "Allt rör sig" i regi av Peter Oscarsson.Vid sidan av skolan undervisar Sara i rytmik vid ett montessoridagis samt leder workshops i afrikansk dans. Sara sjunger också i en vokalensemble som framför nyskriven världsmusik.

Karin Westberg  är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm till musiklärare med inriktning rytmik och sång. Karin har tidigare medverkat i ett flertal musikteaterproduktioner, bland annat som sångare/dansare i de fria grupperna "Iramaka" och "Oviga" baserade i Hälsingland, och som körmedlem i Folkteatern Gävleborgs uppsättning av Bertold Brechts "Allt rör sig" i regi av Peter Oscarsson. Parallellt med sina studier har Karin medverkat i olika produktioner med Teater Sláva samt undervisar på musikläger i regi av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Madeleine Wittmark är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm till musiklärare med inriktning rytmik och sång. Hon har tidigare varit ledare och producent för ett flertal större musikaluppsättningar med Ydre Riskteater, Östergötland (Bl. a. West Side Story, Little Shop of Horrors, Annie) där hon också medverkat som sångare och skådespelare. Madeleine är tidigare utbildad vid bl.a. Teaterhögskolan i Sydney, Australien (NIDA - National Institute of Dramatic Arts). Parallellt med sina studier har Madeleine skrivit musik för barn samt för sitt band c/o Mando som vänder sig till en vuxen publik. Hon har undervisat ungdomar i sång på Kulturama och har lång erfarenhet som cirkelledare för drama- och sångkurser genom ABF.

Cecilia Olsson har studerat musikterapi på Sjöviks folkhögskola och gått rytmiklärarutbildningen på Kungl. Musikhögskolan där hon lärde hon känna resten av medlemmarna i Ensemble Yria. Cia har också arbetat musikpedagogiskt och terapeutiskt på läger för personer med olika funktionsvariationer. Efter sin examen från Kungl. Musikhögskolan 2012 har Cia jobbat utifrån rytmikmetoden i musikskola och grundskola med såväl kör som i den vanliga musikundervisningen. Cia har även gett privatlektioner i sång och lett barn- och vuxenkörer. Under våren 2015 startade Cia återigen upp Ensemble Yrias barnkör. Att få se utvecklingen hos barnen och veta att man själv fått fördelen att vara en del av den resan tycker Cia är det finaste med läraryrket.