Erland von Koch (foto: Agneta von Koch Hyllius)
Erland von Koch (foto: Agneta von Koch Hyllius)

Erland von Koch

”Jag strävar efter en enkel, klar, melodisk stil, gärna anknytande till folkton och med fast, rytmisk profil. Harmoniken vill jag ha okomplicerad. Ju äldre man blir, desto klarare kommer man underfund med melodins betydelse.”

Sök efter verk i katalogen »

Erland von Koch var en av Sveriges mest älskade tonsättare. Han tillhörde tillsammans med bl a Lars-Erik Larsson, Gunnar de Frumerie och Dag Wirén de s.k. ”trettiotalisterna”. De debuterade alla under trettiotalet efter studier i Tyskland och Frankrike och hade gemensamma estetiska ideal.

Med sina sex symfonier, tolv solokonserter, 18 Monologer för olika solo-instrument, baletter, barnoperan Pelle Svanslös, filmmusik, solosånger, körmusik mm tillhörde Erland von Koch också de mest mångsidiga. Som en röd tråd genom hela hans skapande löper känslan för melodi, den starka rytmiska profilen och den svenska folktonen.

Erland von Koch var verksam under hela sin livstid. Så sent som 2004 uruppförde Radiosymfonikerna hans sista stora orkesterverk, Rondinato.

Exempel på verk:

  • Fyra årstidspastoraler
  • Gitarrkonsert
  • Monologer för olika soloinstrument
  • Nordiskt capriccio
  • Pelle Svanslös - Barnopera