Photo: Anders Eliasson

Fredrik Sixten

Skriver man musik vill man också få den framförd. För tonsättaren och organisten Fredrik Sixten verkar detta vara särskilt viktigt. Han berättar att han inte skulle skriva en not om han inte visste att den skulle spelas.

Sök efter verk i katalogen »

Jag vill att min musik ska nå lyssnarna och ge dem en upplevelse redan första gången de hör den. Det gör jag genom att närma mig de partiklar i musiken som de flesta har gemensamt. Därifrån kan jag föra lyssnaren vidare till andra musikaliska omgivningar än vad de väntat sig från början.

Att detta kan föra honom nära banalitetens tonlandskap bekymrar honom knappast. Tvärtom, han understryker att det är ett spännande område att befinna sig i.

– Den fritonala musiken löper samma risk, att bli banal genom upprepning av utnötta formler. Man pratar inte lika ofta om det, men jag slås av det gång på gång när jag hör dessa verk.

Att förhålla sig till realiteter som publiksmak och resurser har tillhört tonsättarnas vardag genom musikhistorien. Ändå är det kontroversiellt att vara så öppet pragmatisk som Fredrik. Den romantiska bilden av tonsättargeniet är kompromisslös. Där finns inte utrymme för praktiska ställningstaganden som begränsar det konstnärliga uttrycket. Bilden lever kvar och Fredrik kan till viss del förstå den, men för honom är den inte giltig.

Barocka influenser - Fredriks kritiker menar att han har fastnat i en död tradition. Själv betraktar han sig som en del av det moderna musiklivet, trots sin oftast tonala utgångspunkt. Modernismens estetik kan inte vara den enda måttstocken på hur angelägen musik är, resonerar han.

– Modernismen är faktiskt inte särskilt nyskapande eller djärv längre. Därifrån kommer inte någonting som är mer avantgardistiskt än det som producerades för fyrtio eller femtio år sedan. I dag kan det vara djärvare att skriva i en tradition efter till exempel Johann Sebastian Bach.

Det har Fredrik själv gjort i sin En svensk Markuspassion (2004) som är ett bra exempel på hur han arbetar för att hans musik ska locka till framföranden. Stilmässigt har han blandat barocka influenser med svensk folkton. Till det yttre är verket funktionellt uppbyggt och kan sättas upp även med begränsade resurser. Ensemblen består av endast åtta instrument inklusive orgel. Solistrollerna är två (varav en kvinnlig evangelist) och körsatsen överkomlig för de flesta kyrkokörer.

Dessa pragmatiska kompromisser har visat sig lyckosamma. Sedan uruppförandet har den sjuttio minuter långa Markuspassionen satts upp inte mindre än tjugotvå gånger. Det är ovanligt för nyskriven svensk konstmusik. Nyligen släpptes den på cd, och fler framföranden lär vara att vänta.

Formkänslan viktig - I unga år ägnade Fredrik mycket tid åt att teckna och måla. Kanske är det därifrån han fått sin känsla för form och proportioner – en begåvning han har stor användning för i sitt komponerande, där formen alltid är hans utgångspunkt. Han ritar upp den på papper och lämnar sällan något åt slumpen. När han skrev Markuspassionen var han extremt noggrann.

– Där finns ingen slump. Det finns en tanke bakom varje detalj; satsernas uppbyggnad och deras inbördes förhållanden.

När han satt strukturen börjar han fylla ramen med melodiska infall. Rent stilistiskt får det bli som det blir, förklarar han. Antingen blir det polytonalt eller så blir det c-moll. Men han är i det fortsatta arbetet alltid lojal mot sina första impulser.

Vill komponera på heltid - Fredrik har tjugo års erfarenhet som organist och deltidstonsättare. De senaste åren har han arbetat som domkyrkoorganist i Härnösand, en tjänst som han trivs bra med och som gett honom utrymme att komponera en hel del. Att renodla sin tonsättarroll är något han började fundera över först för några år sedan.

– Det var när jag skrev Markuspassionen som jag förstod att jag faktiskt har kapacitet att komponera på heltid. Om han ska lyckas med detta hänger i hög grad på hur hans Requiem kommer att bemötas i utlandet, berättar han. Just nu ser det lovande ut. Det uruppfördes i november i Stockholm och man har visat intresse för verket i New York och Singapore. I Skottland är ett framförande redan inbokat.

Nästa stora projekt som Fredrik jobbar med tillsammans med författaren Ylva Eggehorn är Ett svenskt Juloratorium. Även här kommer folktonen spela en viktig roll, men Fredrik understryker att han i allmänhet inte är särskilt folkmusikinfluerad.

– I min musik finns faktiskt ingen huvudinfluens. Jag påverkas från många håll: barock, klassicism, romantik, jazz, rock. En av de främsta inspiratörerna, ur ett kompositörsperspektiv, är Prince. Han har lärt mig hur man kan lyfta fram det vackra genom att inte stänga ute det fula.

Matthias Franzén, 2008
Källa: Svensk Musik

För mer information: www.fredriksixten.se

Exempel på verk:

  • En svensk Markuspassion
  • Ett svenskt Juloratorium
  • Requiem
  • Triptych for organ solo (2004)
  • Sonata for cello and piano (1985)