Gunlög Rosén

Gunlög Rosén är Sångskafferiets textförfattare – hon har skrivit de flesta av sångtexterna, alla ramsor och merparten av övrig text i böckerna Lilla och Stora Sångskafferiet.

Sök efter verk i katalogen »

Gunlög frilansade i många år med barnteater, ståuppkomik och föreläsningar för barnledare och barnomsorgspersonal. Hon höll kurser och inspirationsdagar kring sång och lek och hur man leder och fängslar en barngrupp. I Lilla och Stora Sångskafferiet finns rikligt med Gunlögs idéer och tips kring hur du kan använda böckerna.

Gunlög är också författare till Lilla Vickevire och hans vänner - fingerlekar och rörelseramsor, som gavs ut av Förlaget Lutfisken 2007. Några av ramsorna ur Lilla Vickevire återfinns nu som sånger i Sångskafferiet. Gunlög har även skrivit ledarmaterial för Verbum förlag, bl.a. Spektakelserien med musikaler för barn. Hon skrev också Sus och brus tillsammans med Gustav Rosén. Sånger om skogen och staden.

Gunlög Rosén gick bort den 3 april 2014.