Gunlög Rosén

Gunlög Rosén är Sångskafferiets textförfattare – hon har skrivit de flesta av sångtexterna, alla ramsor och merparten av övrig text i böckerna Lilla och Stora Sångskafferiet.

Sök efter verk i katalogen »

Gunlög frilansade i många år med barnteater, ståuppkomik och föreläsningar för barnledare och barnomsorgspersonal. Hon höll kurser och inspirationsdagar kring sång och lek och hur man leder och fängslar en barngrupp. I Lilla och Stora Sångskafferiet finns rikligt med Gunlögs idéer och tips kring hur du kan använda böckerna.

Gunlög är också författare till Lilla Vickevire och hans vänner - fingerlekar och rörelseramsor, som gavs ut av Förlaget Lutfisken 2007. Några av ramsorna ur Lilla Vickevire återfinns nu som sånger i Sångskafferiet. Gunlög har även skrivit ledarmaterial för Verbum förlag, bl.a. Spektakelserien med musikaler för barn. Hon skrev också Sus och brus tillsammans med Gustav Rosén. Sånger om skogen och staden.