Anders Hilborg Photo © Mats Lundqvist
Anders Hilborg Photo © Mats Lundqvist

Anders Hillborg

Han är en entertainer med djup, med förmågan att klangligt välta en orkester eller vrida ur instrument och instrumentgrupper oväntade läten. Med humor och uppfinningsrikedom, med öra för både smekande klangsensualism och för uppskruvad vansinnesdans, visar Anders Hillborg att originalitet kan genomsyra bredd.

Sök efter verk i katalogen »

ANDERS HILLBORG, född i Stockholm 1954, är en av Sveriges mest framgångsrika tonsättare. Redan i tidiga orkesterverk som den väldiga Våroffer-kusinen Clang and Fury och den harmoniskt extrema Celestial Mechanics, märks den egenart och uppfinningsrikedom som följt hans musik genom åren. Under 1980-talets första hälft bars musiken av komplexa metoder, men sedan dess har det vuxit fram en strävan mot ett mer pragmatiskt, "musikernära" komponerande.

"Om jag hade haft en mer oproblematisk hemvist i modernismen hade jag kanske bara fortsatt, men jag har hela tiden ställt mig frågan: vad är ett musikaliskt språk?", säger Anders Hillborg. Hans ifrågasättanden och nyfikenhet har format en bred produktion som förutom orkestermusiken inbegriper såväl kammarmusik som vokalmusik. Det mycket originella "muo:aa:yiy::oum" som bygger på en fonetisk formel som genererar en studie i timbre, är i dag en modern svensk körklassiker. Hillborg har även skrivit filmmusik och popmusik – samarbetet med sångerskan Eva Dahlgren gav honom en Grammis som Årets tonsättare 1995.

Pekar man bara på Hillborgs bredd riskerar man att ge intryck av oskärpa, men i själva verket är det tvärtom. Hans musik har en stark egenart som går igen i allt från den nyklassiskt och minimalistiskt vinklade violinkonserten, över den klangligt tjusande och prisbelönade "Dreaming river" till den mångtydigt eleganta "Exquisite Corpse". Exquisite Corpse är liksom "Liquid Marble" är också ett par av flera exempel på Hillborgverk som snabbt uppmärksammats även internationellt.

Hillborgs musik bjuder gärna på stark expressivitet och skenande rytmiska flöden, ibland som uttryck för teatralitet och lek, som i klarinettkonserten "Peacock Tales". Trombonkonsertens titel "Strange Dances and Singing Water" kunde för övrigt vara en generell beskrivning av hur det kan låta om Hillborgs musik.

Han är en entertainer med djup, med förmågan att klangligt välta en orkester eller vrida ur instrument och instrumentgrupper oväntade läten. Med humor och uppfinningsrikedom, med öra för både smekande klangsensualism och för uppskruvad vansinnesdans, visar Anders Hillborg att originalitet kan genomsyra bredd.

Tony Lundman, (2006) © Svensk Musik