Jerker Leijon, foto Kristin Lidell
Jerker Leijon, foto Kristin Lidell

Jerker Leijon

Jerker Leijons (1956–2009) tonsättarbana inleddes i och med samarbetet med poeten Atle Burman, ett samarbete som resulterade i ett stort antal tonsättningar under många år. Med ett enkelt tonspråk och innerligt tilltal och med kvalitet och omsorg om detaljerna placerade sig Jerker Leijon mitt i den svenska körtraditionen.

Sök efter verk i katalogen »

Han var född i Tråvad, flyttade som 20-åring till Göteborg för att studera på Musikhögskolan och levde större delen av sitt liv i kustnära Västsverige. Han verkade som kyrkomusiker och körkonsulent vid Musik i Väst, men är mest känd för sin körpedagogiska gärning i sin Kör för alla. Jerker Leijon var den som först öppnade upp för körmedlemmar som inte ansåg sig kunna sjunga; en rörelse som sedan spred sig både i Sverige och internationellt. Hans ledord var trygghet, glädje och tålamod i förhållande till ovana sångare, begrepp han utvecklade i sin metodikbok Kör för alla (länk).

Jerker Leijons produktion inom särskilt körmusik är betydande, med ett hundratal verk för kör a cappella och med ackompanjemang. Mässan Toner från en källa (Husaby-mässan) skrevs som beställningsverk år 2000 för firandet av tusenårsminnet av Sveriges kristnande. Hjalmar Gullberg-svit för blandad kör hör till hans mest framförda verk. Bland hans instrumentala kompositioner märks särskilt Bön för orgel. Han finns även representerad i den svenska psalmboken. 

En viktig pedagogisk, musikalisk och humanistisk gärning avlutades tragiskt när Jerker Leijon avled i november 2009.