Carin Malmöf-Forssling
Carin Malmöf-Forssling

Carin Malmlöf-Forssling

Klangen är viktig i Carin Malmöf-Forsslings musik, en sensibel musik genomsyrad av en ljus livssyn och en lyhörd skaparkraft.

Sök efter verk i katalogen »

Född i Gävle den 6 mars 1916, död den 11 september 2005. Kantors- och organistexamen i Uppsala 1937. Studier vid Musikaliska akademien i Stockholm: kontrapunkt (1938-40) och komposition (1941-43) för H M Melchers. Musiklärarexamen 1942. Pianostudier för Gottfrid Boon. 1957 kompositionsstudier för Nadia Boulanger i Paris. Från 1952 verksam i Falun: 1972-81 pianolärare vid gymnasieskolan, och mellan 1963-81 styrelseledamot i Kammarmusikföreningen (programsekreterare 1965-67, vice ordförande 1971-81). 1970 invald i FST, under många år dess enda kvinnliga medlem. Har tilldelats Musikaliska Akademiens medalj för tonkonstens främjande (1987), Falu kommuns kulturpris, arbetsstipendier från Musikaliska akademien och Konstnärsnämnden i Stockholm samt stipendium från FST. Vald till “Årets tonsättare“ inom ramen för festivalen Musik vid Siljan 1987. Representerad vid Svensk Musikvår 1976, 1982 och 1987 samt vid Nordiska Musikdagar i Reykjavik 1976.

Carin Malmlöf-Forssling visade tidigt stor talang för improvisation, något som kom väl till pass när hon under konservatorietiden var verksam som pianist vid balettskolor. Tidigt började hon också komponera och redan 1938 fick hon orgelverket Ceremonial Prelude (1937) publicerat av ett förlag i USA. Därefter skapade hon en omväxlande produktion, som rymmer såväl sånger som kammarmusik och orkesterverk. Bland sångerna kan nämnas följande cykler till texter av betydande diktare: De nakna trädens sånger (1943), Fåglar (1961), Litania (1966), Sex sånger om ljus och mörker (1975) och Vollmond (1979). Vokalmusiken spelade sålunda en viktig roll i hennes produktion och till denna genre hör även hennes mest omfattande komposition, den halvtimmeslånga Biblia Dalecarlica (1971 för recitation, sopran, tenor, blandad kör och klarinett). De betydelsefulla kammarmusikverken Sonata Svickel (1964 för soloflöjt) och Orizzonte (1981 för solohorn) - ett gripande och vitalt stycke där instrumentet används på ett mångskiftande och konstnärligt övertygande sätt - har väckt berättigad beundran och båda finns medtagna på en grammofonskiva, den första kommersiellt utgivna svenska skivan helt ägnad musik av en kvinnlig tonsättare.

Carin Malmlöf-Forssling fick vid flera tillfällen beställning på musik till olika evenemang, stycken som visat sig ha så djupa och rikhaltiga kvaliteter att de därefter även spelats i andra sammanhang. Manskörsstycket Ecce jubile (1975) skrevs således till Falu Kvartettsångarförbunds 75-årsjubileum och rymmer även elektroakustiska inslag. Sveriges Radio beställde 1979 en bandkomposition av henne: Nattliga ackord. Till invigningen av Kristinehallen i Falun 1985 komponerade hon körverket Tre bevingade ord (1984) och på beställning av Stockholms Konserthusstiftelse skrev hon för Filharmonikerna det på flera orter i landet framförda och kritikerrosade orkesterverket Flowings (1986). För det tonsättarporträtt med ett brett urval av hennes musik, som turnerade runt landet hösten 1986 och sommaren 1987, beställde Rikskonserter ett verk för sopran, flöjt, horn och piano: Tre latinska sentenser (1986). Hon har uppmärksammats således både lokalt och på riksplanet, och hennes musik har spelats i ett tiotal länder.

Huvudsakligen är hennes musik traditionellt noterad, men i t ex Revival för stråkorkester (1976, uruppförd vid Uppsala Kammarorkesters 10-årsjubileum 1978) förekommer även grafiska symboler. Klangen är viktig i hennes musik, en sensibel musik genomsyrad av en ljus livssyn och en lyhörd skaparkraft.

Stig Jacobsson, rev. 2005 © Svensk Musik