Oskar Lindberg

Oskar Lindberg hörde till en vitt förgrenad släkt av allmogespelmän och hans eget skapande kom i hög grad att präglas av folkmusiken och naturen kring hans hemtrakter. Hans musik är nationalromantik av bästa märke - med stildrag från Rachmaninov, Sibelius och fransk impressionism.

Sök efter verk i katalogen »

Född i Gagnef den 23 februari 1887, död den 10 april 1955. Oskar Lindberg var organist redan från 14-årsåldern i Gagnefs kyrka, och vid 16-års ålder påbörjades studier vid Musikkonservatoriet i Stockholm med organistexamen 1906, samt musiklärar- och kyrkosångarexamen 1908. Samtidigt bedrev han kompositionsstudier för Ernst Ellberg och Andreas Hallén. Lindberg gjorde dessutom studieresor till bl a till Sondershausen (dirigering). Från 1906 var han organist i Trefaldighetskyrkan i Stockholm, och från 1914 i Englebrektskyrkan där han var verksam till sin död. Oskar Lindberg var även uppskattad konsertorganist, musiklärare i Palmgrenska samskolan 1910-20 samt i Norrmalms högre allmänna läroverk 1921-26. Han var verksam som lärare i harmonilära vid Musikhögskolan i Stockholm från 1919, och blev professor 1936. Dirigent för Stockholms akademiska orkesterförening 1922 och ledamot av koralbokskommittén 1939 - där han bidrog med 14 koraler i folkton - samt i 1941 års liturgisk-musikaliska kommitté. 

Även om han mestadels var verksam i Stockholm så var det främst på somrarna han komponerade, och då helst vid fäboden Knipbuan (Insjön) där han låtit uppföra en särskild orgelstuga. Orgelstycket En gammal fäbodpsalm från Dalarna har blivit hans mest älskade och mest kända verk, men också berget Gesunda inspirerade till den symfoniska dikten Gesunda (1946) med visioner av vallåtar och polskor. I naturskildringen Från de stora skogarna möter vi en rikt färgprakt och melodisk generositet - som i alla hans verk. Leksandsvit bygger på en handfull mer eller mindre kända folklåtar. 

Men Lindberg skrev också absolut musik, som en storstilad symfoni (1913-16), Orgelsonat i g-moll samt ett gripande Requiem. Hans körsånger, solosånger och pianoverk är väl värda att uppmärksammas, liksom hans opera Fredlös efter Selma Lagerlöf. Totalt skrev Lindberg över 400 verk.

Statens tonsättarstipendium 1902-16. Ledamot av Musikaliska Akademien 1926. Litt et art 1932. Hedersdoktor vid Stockholms högskola 1947.

Stig Jacobsson
Källa: Svensk Musik