Pär Moberg. Foto: Tony Kristensson.
Pär Moberg. Foto: Tony Kristensson.

Pär Moberg

Pär Moberg är tonsättare och musiker främst inom folk- och världsmusikgenren. Förutom att komponera världsmusikinfluerad musik till alla de olika konstellationer han själv uppträder med, såsom Tummel, Grannar, och World Mix Orchestra, är han också flitigt anlitad som kompositör och arrangör.

Sök efter verk i katalogen »

Han har skrivit och arrangerat musik för Malmö Symfoniorkester, och skriver under våren 2011 även för Malmö Operaorkester. Katalogen sträcker sig vidare över musik får blåsorkester, där bl.a sviten Eastern Wind för bandet Tummel plus blåsorkester fått stor spridning. Han har också skrivit för Marinens Musikkår. Pär har även skrivit för stråkkvartetter (däribland en beställning av Stråkkvartetten Amanda), en hel del körmusik (däribland för Lunds studentsångare + Tummel), musikdramatik, och mycket annat. Som saxofonist är Pärs specialitet att skriva för blåsinstrument och att föra in folk- och världsmusiken (som ju av tradition är gehörstraderad) i en mera konstmusikalisk kontext. Enligt måttot "Ingen kan ha kul jämt, men alla skall ha kul någon gång" fokuserar Pär i sitt skrivande mycket på att alla stämmor i musiken skall vara musikaliskt intressanta att spela, och lyfter gärna fram instrument i orkestern som annars ofta får en undanskymd roll.


Pär har komponerat ända sedan tonåren, men tog steget in i ett mera seriöst komponerande och arrangerande under studietiden på folkmusikutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, då han studerade komposition både för Björn-Tryggve Johansson, som gav honom insikt i det konstmusikaliska hantverket, och spelmannen och kompositören Mats Edén, som inspirerade till att jobba med folkmusikaliska element.  Pär är nu själv kursledare för folkmusikutbildningarna på Musikhögskolan i Malmö.

Utgivet på Gehrmans Musikförlag är materialet Bojan Allstars, ett flexibelt orkestermaterial för väldigt blandade instrument och färdighetsnivåer, nyskrivet men i östeuropeisk tradition.