Per Gunnar Petersson

Per Gunnar Petersson, född 1954, är en svensk tonsättare, organist och
körledare.

Sök efter verk i katalogen »

Efter kantorsexamen vid 16 års ålder studerade han 1973–77 vid musikhögskolan i Wien med Anton Heiller som lärare i orgel, improvisation och komposition. Studierna avslutades med diplomexamen och enhällig utmärkelse av samtliga professorer. Petersson studerade musikvetenskap vid Lunds universitet 1978–79 och genomförde en pedagogisk påbyggnadskurs vid musikhögskolan i Malmö 1980–81. Han har även bedrivit specialstudier i komposition för Knut Nystedt i Oslo.

1978–2018 innehade Per Gunnar Petersson organisttjänsten i Älmhults församling. Han har haft mängder av uppdrag på nationell nivå, t ex ordförande i Svenska Orgelsällskapet, vice ordförande i Kyrkomusikernas Riksförbund, ledamot av Svenska kyrkans musikråd och förbundsstyrelsen i Sveriges kyrkosångsförbund.

Per Gunnar Petersson har ca 100 kompositioner, förutom ca 90 preludier och arrangemang, publicerade på förlag i Sverige, Norge, Danmark och Schweiz. Huvuddelen av verken finns på Gehrmans Musikförlag i Stockholm.

Petersson komponerar framförallt för kör och orgel men även andra instrument. Han har fått mängder av beställningar från bl a Svenska kyrkan, Uppsala universitet, länsmusiken, Sensus, olika stift och körer inom utom Sverige. Sveriges Radio/Berwaldhallen beställde musik till finalen av dirigenttävlingen i samband med Eric Ericsson Award 2003. Hans musik framförs i Europa, Nord- och Sydamerika och Petersson får regelbundna inbjudningar att presentera och leda sin musik, såväl i Sverige som andra länder.

Några utmärkelser

  • Landstinget Kronobergs kulturstipendium 1992
  • STIM-stipendium 1992, -94 och -95
  • Medlem i FST 1993
  • Gustaf Aulén-priset 1995
  • Konstnärsnämndens stipendium 1995 och -98
  • Samfundet Pro Fide et Christianismo utlandsstipendium 1996
  • 1:a pris i Nordisk kompositionstävling, Köpenhamn 1999
  • 1:a pris i kompositionstävling för manskör, Falun 2000
  • Hedersledamot i Kyrkomusikernas Riksförbund 2019