Sven-David Sandström (foto:Mats Bäcker)
Sven-David Sandström (foto:Mats Bäcker)

Sven-David Sandström

Ingen tonsättare har som Sven-David Sandström präglat det samtida svenska musiklivet. Hans verklista, som räknar drygt 600 kompositioner, bevisar inte bara en imponerande produktivitet. Den rymmer också en häpnadsväckande bredd: alltifrån storslagna operor och oratorier till intim körlyrik och kammarmusik.

Sök efter verk i katalogen »

Med sin osannolika kombination av kreativitet och hantverksskicklighet, rastlösa nyfikenhet och grundmurade formsäkerhet växlar Sandström till synes obekymrat mellan sofistikerade orkesterpartitur och musikalmelodier, filmmusik och kyrkomusik. 
 
Sitt genombrott fick Sven-David Sandström 1972 med Through and through, ett orkesterverk som möttes av ett internationellt gensvar när det två år senare framfördes av Concertgebouworkestern i Amsterdam. Sandström etablerade sig snabbt som en ledande modernist i den yngre skandinaviska tonsättargenerationen, inte sällan med partitur av skräckinjagande svårighetsgrad. Pierre Boulez valde till exempel att dirigera hans Utmost med BBC Symphony.
 
Kring 1980 inträffande en avgörande vändpunkt i Sven-David Sandströms tonspråk. Utan att överge de höga kraven på sina exekutörer hade hans musikaliska tilltal blivit enklare, mer känslosamt. Det epokgörande requiet De ur alla minnen fallna, en väldig fresk över Förintelsens barna­mord, framstår idag som ett av de främsta verken i 1900-talets svenska musikskapande. En rad körverk började strömma ur Sandströms penna, alla ivrigt efterfrågade av landets många elitkörer. Samtidigt väcktes hans intresse för scenen, med bl a sex originella balettpartitur som resultat.
 
Stor uppmärksamhet rönte High Mass (1994), ett monumentalt verk för fem kvinnliga sångsolister, stor kör och orkester modellerat på J S Bachs mässa i h-moll. Med mässtexten disponerad i 25 satser, precis som förebilden, är tonspråket ändå alltigenom Sandströms. Denna mäktiga mässa uppfördes även tio år senare i Bachstaden Leipzig med Gewandhausorkestern under Herbert Blomstedts ledning och utgavs på Deutsche Grammophon. 
 
Redan på 80-talet hade Sven-David Sandström komponerat ett par körmotetter efter barocka förebilder: ett slags hyllningar till Henry Purcell och Dietrich Buxtehude. Efter High Mass växte det fram en känsla av samhörighet med de äldre mästarna, i synnerhet Bach. Sandström uttrycker det som en önskan att få länka sig till traditionen. Sålunda har han gett oss Ordet (2004), en omfångsrik ”passion” med evangelistpartiet skräddarsytt för Anne Sofie von Otter. Som librettist valde han poeten Katarina Frostensson, hans samarbetspartner redan i den framgångsrika operan Staden (1996). Vidare ett Juloratorium (2004), kantaten Wachet auf (2008) och, på uppdrag av Helmuth Rillings Internationale Bachakademie Stuttgart, ett Magnificat (2005) med orkestersats för tidstrogna barockinstrument. Rilling och Oregon Bach Festival ligger också bakom beställningen av den väldiga Messiah (2009), komponerad på exakt samma text som Händels välbekanta version.
 
En särställning intar serien av sex motetterna efter Bachs förlagor. Initiativet togs av körprofessorn Stefan Parkman och resulterade Lobet den Herrn. Det inspirerade Ingemar Månsson, en gång dirigent för Hägerstens Motettkör där Sandström sjöng i tenorstämman under många år, att beställa den dubbelköriga Singet dem Herrn. 2008 kunde Sandström avsluta denna unika kollektion av motetter; var och en tillägnad någon av Sveriges skickliga körledare.
 

Också i sin yrkesroll lät Sven-David Sandström sig inspireras av den store Thomaskantorn. 2008, när hans tioåriga kompositionsprofessur vid anrika Indiana University - Jacobs School of Music i Bloomington, USA, var till ända, kunde han förverkliga en länge närd dröm. Att, liksom Bach, komponera för kyrkoårets samtliga högtider. Med glädje åtog han sig att regelbundet leverera musik: ett verk varannan vecka, totalt 66 verk, för Gustaf Sjökvists körer och ensembler i Storkyrkan och för en mer anspråkslös förortskör under Mona Ehntorps ledning i Hässelby församling.  Detta är en lika unik som generös gåva till Svenska kyrkan och dess livaktiga musikliv. Merparten är musik av varierande komplexitet för kör a cappella, men här finns också kantater för solist och orgel liksom rena instrumentalverk.

2012 återvände Sandström till USA och Indiana University som professor i komposition. Under 2010-talet tillkom en rad storskaliga sakrala verk, ett andra Requiem, den monumentala Matteuspassionen och The Passion of St John. Dessutom komponerade han fyra nya solokonserter – for flöjt, violin, piano och trombon, två symfonier, två kammaroperor, och en mängd kammarmusikstycken, sånger och a cappella körverk. Bland hans sista verk finns också den 'gigantiska' operan The Book, en storskalig poetisk tolkning av de bibliska berättelserna till ett libretto av Niklas Rådström.  

Sven-David Sandström gick bort den 10 juni 2019.
 

Camilla Lundberg

 

Biografiska data och utmärkelser

 • Född i Borensberg, 1942
 • 1968–1972 Studier i komposition för Ingvar Lidholm på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och för gästprofessorerna György Ligeti, Per Nörgård med flera
 • 1974 Lilla Christ Johnsonpriset för Through and Through
 • 1981 Spelmannen
 • 1984 Nordiska Rådets Musikpris för Missa da Requiem
 • 1985–1995 Professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • 1994 Litteris et artibus
 • 1995 Stora Christ Johnsonpriset för High Mass
 • 1995–1998 Biträdande rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • 1998 Hederdoktor vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet
 • 1999–2008 Professor i komposition vid Jacobs School of Music, Indiana University, Bloomington, USA
 • 2001 Hugo Alfvénpriset
 • 2008 Musikförläggarnas pris – Lifetime Achievement
 • 2009 Medaljen för tonkonstens främjande från Kungliga Musikaliska Akademien
 • 2012–2018  Professor i komposition vid Jacobs School of Music, Indiana University, Bloomington, USA
 • 2013 Musikförläggarnas Pris för Requiem
 • 2015 Hederdoktor vid Karlstads Universitet
 • 2019 Kungliga Musikaliska Akademiens Tonsättarpris
 • Död 10 juni 2019 i Stockholm

 

Exempel på verk:

 • Drums
 • En ny himmel och en ny jord
 • Hear My Prayer
 • Heavy Metal
 • High Mass
 • Matthäuspassion