Tomas Tranströmer omgiven av tonsättaren Tobias Broström (th), Carina Vinke och Christian Karlsen
Tomas Tranströmer omgiven av tonsättaren Tobias Broström (th), Carina Vinke och Christian Karlsen

Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer, nobelpristagare i litteratur 2011, föddes i Stockholm 1931 och är en av de främsta lyrikerna i sin generation. Ett antal av hans texter finns tonsatta, flera av dem utgivna på Gehrmans Musikförlag.

Sök efter verk i katalogen »

Tomas Tranströmer är född den 15 april 1931 i Stockholm. Han är son till folkskolläraren Helmy och redaktören Gösta Tranströmer. Efter studentexamen 1950 från Södra Latins gymnasium påbörjade han studier i litteraturhistoria med poetik, religionshistoria samt psykologi vid Stockholms högskola – ämnen som ingick i hans filosofie kandidatexamen 1956. Efter att han avslutat sina akademiska studier anställdes han som assistent vid psykometriska institutionen vid Stockholms högskola 1957. Året därpå ingick han äktenskap med Monica Bladh. Åren 1960-1966 var han verksam som psykolog vid ungdomsanstalten Roxtuna utanför Linköping. Han anställdes vid Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås 1980. Tranströmer drabbades 1990 av en stroke som till stor del berövade honom talförmågan.

Efter att ha publicerat dikter i olika tidskrifter gav Tranströmer 1954 ut samlingen 17 dikter – en av decenniets mest uppmärksammade debuter. Redan här märks det intresse för natur och musik som präglat en stor del av hans produktion. Med de följande diktsamlingarna Hemligheter på vägen (1958), Den halvfärdiga himlen (1962) och Klanger och spår (1966) befäste han hos kritiker och andra läsare sin position som en av de främsta lyrikerna i sin generation.

2011 tilldelades Tomas Tranströmer nobelpriset i litteratur "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".

Flera tonsättningar av Tranströmers texter finns utgivna på Gehrmans Musikförlag, här hittar du musik till texter av Tomas Tranströmer.

 

 

 

OBS! Läken nedan fungerar inte eftersom Tranströmer inte är kompositör till verken, utan textförfattare. Använd länken musik till texter av Tomas Tranströmer istället.)