Foto: Per Möller
Foto: Per Möller

Tommie Haglund

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk, som går direkt in i lyssnaren, hjärta till hjärta. Bland det som fascinerat och gripit såväl lyssnare som interpreter är den starka känslan av absolut ärlighet, en naken själs bekännelser, som genomsyrar allt han komponerat.

Sök efter verk i katalogen »

Tommie Haglund föddes i Kalmar 1959 och är numera bosatt i Halmstad. Inte minst i sydsvenska kulturkretsar har han varit en flitigt anlitad tonsättare. Till Halmstads 700-årsjubileum 2007 fick han sålunda beställning på en sångcykel, och till invigningen av den nya orgeln i S:t Nikolaikyrkan i Halmstad skrev han en 15 minuter lång orgelkomposition. Cellokonserten Flaminis Aura uruppfördes i Helsingborg, liksom den strax innan komponerade violinkonserten Hymns of the Night, spelad av den amerikanska violinisten Elizabeth Pitcairn på den berömda Stradivariusviolinen ”The Red Violin”. Inspelningen av konserten mottogs med största förtjusning av kritiker världen över.

Även om Haglund började komponera redan i elvaårsåldern, bedrev han inte regelrätta kompositionsstudier förrän efter avslutade studier i klassisk gitarr i Århus och för John Mills i London. Han studerade komposition för Sven Eric Johanson, och sökte sig privat till Frederick Delius amanuens Eric Fenby, professor i komposition vid The Royal Academy i London. Det finns en viss släktskap mellan Delius drömska och sensuella musik och Haglunds personligt känsliga visioner. Man kan också komma att tänka på Skrjabin.

Genombrottet kom 1988 med Intensio Animi för cello och piano som beställts av Swedenborgsällskapet för att högtidlighålla teosofens 300-årsdag, liksom Haglund 2003 skrev Röstens dotter med anledning av den heliga Birgittas 700-årsminne. Framförandet ägde rum vid Vadstenaakademin i närvaro av representanter från Vatikanen och ambassadörer från många länder. Stråkkvartetten Il regno degli spiriti skrev han till Medicikvartettens 30-årsjubileum, vilka uruppförde den under Cambridge Summer Music Festival 2001.

Under juli och augusti 2014 var Tommie Haglund gästkompositör vid Luzern Music Centre i New York, där han höll seminarier och fick sju kammarmusikverk framförda under tre konserter. Då spelades ett verk dedicerat till Delius minne: To the Sunset Breeze (harpa, gitarr, stråkkvartett) och dessutom Sollievo dopo la tempesta (stråktrio), Il regno degli spiriti (stråkkvartett), La Rosa Profunda (sopran, piano), Epilogue to Hymns to the Night (soloviolin), Serenata per Diotima (stråkorkester). Han har också varit gästföreläsare i Kanada och i Storbritannien.

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk, som går direkt in i lyssnaren, hjärta till hjärta. I hans musik kan man finna en smärta, kanske motiverad av de kroppsliga smärtor han själv känner av en svår ryggskada, men omformad för att bli mer allmänmänsklig. Ett öppet sinne kan lätt identifiera sig med Haglunds musik. 2013 sändes en dokumentär om Haglunds liv och verk i svensk TV, ”Själens Musik”

Bland utmärkelser Tommie Haglund erhållit kan nämnas Musikförläggarnas pris 2003 för Röstens dotter, i kategorin årets mest betydelsefulla seriösa komposition. I november 2014 tilldelades han ett av de finaste priser en nordisk tonsättare kan få, Kungliga musikaliska akademiens stora Christ Johnsonpris, med motiveringen: ”Med befriande allvar och personligt tilltal bjuder Tommie Haglund in lyssnaren till sitt poetiska universum. Cellokonserten Flaminis Aura är musik som söker sig framåt med en alltid närvarande sångbarhet.” Flaminis Aura skrevs redan 2002, under en ytterst plågsam och hotfull sjukdomsperiod, bokstavligen med döden bakom hörnet. Det dröjde således 12 år innan belöningen kom – men det visar bara att Haglunds musik fortsätter att leva och väcka intresse, och det trots att han inte hör till huvudstadens kotterier. Ett skäl till den fördröjda uppmärksamheten var att konserten då just genomgått en revidering, som resulterat i ett nytt, mer stegrat mittparti. 2015 tilldelades Tommie Haglund Konungens medalj av 8:e storleken.

För närvarande arbetar han med en symfoni för Kungliga Filharmonikerna i Stockholm och en pianokonsert för Niklas Sivelöv.

 

Stig Jacobsson