Lars Johan Werle (photo: Mel Mills)
Lars Johan Werle (photo: Mel Mills)

Lars Johan Werle

Det var i arbete med röst och text som Lars Johan Werles kreativitet verkligen tog fart, och han räknas idag till de stora svenska operatonsättarna med verk som Drömmen om Therese, Resan, Tintomara, Animalen, Lionardo mfl.

Sök efter verk i katalogen »

LARS JOHAN WERLE var som tonsättare autodidakt, men studerade kontrapunkt för Sven-Erik Bäck och musikvetenskap vid Uppsala universitet för Carl-Allan Moberg. Werle var vid den tiden även verksam som körsångare, bl a i Bel Canto-kören och som jazzmusiker. Åren 1958-70 var han musikproducent på Sveriges Radio och därefter, 1970-1976, undervisade han på Operahögskolan i Stockholm. Det följdes av undervisning i komposition vid Musikhögskolan i Göteborg.

De tidigaste verken inom konstmusikområdet hörde till avantgardestilen och Pentagram för stråkkvartett belönades med första pris under Gaudeamus-veckan i Bilthoven 1960. Verket var en sorts kompositionsetyd inom dåtidens post-Webern ideal. Men det var i arbete med röst och text som Werles kreativitet verkligen tog fart. Här bör nämnas den första operan Drömmen om Thérèse och Canzone 126 di Francesco Petrarca för blandad kör, som sjungits av många svenska och utländska körer.

Den modernistiska inriktningen bibehölls i stort sett fram till operan Tintomara. I både denna och i den tidigare operan Resan, förde Werle in en sorts allusionsteknik som sedan kommit att ingå i Werles musik. Med sin stora kännedom om olika stilar utnyttjas detta på ett kongenialt och dramatiskt effektivt sätt, inte sällan med hänvisningar till klassicismens operavärld. I slutet av 1960-talet var detta ett grepp som väckte ont blod hos några, medan det för Werle har varit ett sätt att nå publiken: genom anspelningar på hela det referensregister som moderna lyssnare har kan han snabbt etablera en närhet till det sceniska skeendet. Även om Werle idag är känd framförallt för vokalmusiken, bör nämnas att han t ex även skrev musiken till Ingmar Bergmas filmer Vargtimmen och Persona.

Bland “moderna klassiker“ signerade Werle bör nämnas musikalen Animalen till Tage Danielssons text samt även Folkoperans bejublade uppsättning av operan Lionardo. Vidare musik där hans miljöintresse är framträdande: Vaggsång för jorden och operan Äppelkriget. I slutet av sitt liv arbetade Werle företrädesvis på Teater- och Operahögskolan i Göteborg – nära sångare, skådespelare och musiker. I den miljön tillkom i samarbete med Iwar Bergkwist de tre operorna Väntarna, Tavlan och Herkules.

Källa: Svensk Musik