Stefan Ydefeldt

Stefan Ydefeldt utbildades först vid Musikhögskolan i Göteborg varefter han engagerades som pianist vid Göteborgsoperan. Han fortsatte sina pianostudier i Stockholm för professor Gunnar Hallhagen och avlade pianopedagogexamen och kyrkomusikerexamen.

Sök efter verk i katalogen »

I sitt yrkesliv har Ydefeldt kombinerat pedagogiskt arbete med konsertverksamhet, där han utöver ett solistiskt spel har arbetat med ett stort antal konstellationer med kammarmusik och romansrepertoar. Han är idag verksam som organist i Täby församling. Under sina pianostudier för Gunnar Hallhagen utvecklades intresset för pianoteknikens historia och pianospelets rörelser. Studierna inspirerade honom till många års forskning, som har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Denna forskning ligger till grund för hans bok Den enkla runda rörelsen – en studie i rörelsefilosofier vid pianospel som distribueras av Gehrmans Musikförlag.